>

                                                                          Mayaların Belize'deki Yer Altı Şehirleri Maya Uygarlıklarında Görülen Esirlerin Kurban Edildiği Kanlı Ayinler 45dk

Mayaların belize’deki yer altı şehirleri ve Beliza kanlı ayinleri Maya uygarlığı Orta Amerika’da M.Ö Belize ülkesinde varlığını sürdürmüştür. Bu uygarlık 10yy da ortadan yok olmuştur. Bin yıl önce Belize ülkesinde varlığını sürdüren Maya Uygarlığı bir milyonun üzerinde bir nüfusa sahipti.şimdiki Belize ülkesinin nüfusu sadece 300.000’dir. Belize ülkesinde antik evler modern evlerden daha fazladır. Maya uygarlığının yok olmasındaki sebepler bilim adamları tarafından araştırılmıştır. Bunların yok olmasındaki sebeplerin açlık, kuraklık, savaş ve antik Maya Takvimindeki rakamlarda yani inançlarından dolayı olduğunu ileri sürüyorlar. Mayaların izine Belize ormanın derinliklerinde rastlanılmış. Ormanın derinliklerinde ATM mağarasına rastlanılmış. Bu mağara 50m yüksekliğinde ve orman boyunca 5km uzanıyor. Bu mağara Mayaların yer altı merkezidir. Mayalar mağaraları tanrının bölgesi olarak kabul eder. Bu inanışın mağaranın tavanındaki tuhaf şekillerden kaynaklandığı düşünülüyor.Çünkü Mayalar bunları canavarlara benzetirlerdi ve yer altı canavarlarının tanrı olduklarına inanırlardı.Mayalar kuraklık, açlık ve savaş şehirlerini yok etmeye başladığında mağara girip kanlı kurban aynileri gerçekleştiriyorlardı. Mağaranın merkezinde bu ayinlerin izlerine rastlanılmış. Mağaranın girişine yakın yerde Mayalara ait bir dilek taşına rastlanılmış. Mayalar burada kan dökme ayinleri yaparlardı. Çeşitli kan dökme yöntemleriyle kanlarını çekerler ve bu kanı ağaç kabuğundan bir kağıda döküp o kanı yakarlardı. Bunun anlamı mayalarda yaşam özleminin dumanla birlikte yükseldiğine inanırlardı. Onlar için kalp, kan ve insan nefesinin kutsal varlıklar olduklarına inanıyor ve onları ruhsal dünyaya bağladıklarına inanırlardı. Bu yüzden yaşam döngülerinin devamı için bunları tanrılarına sunarlardı. Bunu maya seçkinleri kendi üzerinde de denerlerdi. Kan dökme işe yaramadığında mağaranın daha da derinliklerine inip kanlarından daha fazlasını sunarlardı. Mayalar yeraltı ruhlarının doğurganlık ve  yağmur tanrılarının yeraltında yaşadığına inanırlardı. İnsanları kurban etmelerinin amacı tanrının merhametini ve onayını kazanmak içindi. Sıkıntılarının çok olduğu zamanlarda mağaranın daha da derinliklerine inerlerdi. Mağaranın  farklı derinliklerinde ilk önce erkek iskeleti sonra kadın iskeleti daha sonrada çocuk iskeletine rastlanıldı .Çocuğun kurban etmedeki amaç çocuğun saf, temiz ve kirletilmemiş olmasıydı. Bu tanrılarına sunulan en büyük hediye idi. Mayaların inançları maya şehirlerinin de sonunu farklı zamanlarda getirdi. Mayalar sonlarının 2012 de olacağını düşünüyorlardı bu Maya Takviminde inanışlarına göre öngörülüyordu. Mayalar inanışlarına göre mağaralarını farklı derinliklerde katman oluşturarak en büyük tanrılarının en alt katmanda olduğuna inanıyorlardı. Ölüler dünyası dokuz seviyeden oluşur. Evreni 23 seviyeye ayırmışlar. Seviyelerin 13 yukarda biri gündelik hayatı simgeliyor. Diğer dokuz seviye en altta bulunuyordu. Evrenin yaradılış ve yok oluşunu da hesaplamışlar.dünyanın daha önce 5 kez yaratıldığına 4 kez yok olduğunu hesaplamışlar. Şuan evrenin son kez yok olacakları düşündükleri tarih olan 2012 de olduklarını düşünüyorlardı. Hangi tanrıya ne için  dua ediyorlarsa o tanrıya onu götürüyorlardı. Yağmur tanrısına su götürüyorlardı.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.Mayaların inanışları onların diğer inanışlara göre ne gibi farklılıklar kazandırdı

2. neden 2012 de kıyametin kopacağını düşünüyorlar.

3. mayalar neden insanları tanrılarına sunuyorlardı.

4. mayalar neden mağaraları tanrının yer olarak görüyorlar.

5. mayaların inanışları ile bizim inancımızı karşılaştırdığımız zaman neler söyleyebiliriz.

6.krallarının yaşadığı tapınaklarının merdivenleri neden dik yapılmış.

7. rahipler neden gizli tüneller yapmışlar.

8. su sarnıçlarının dibindeki insan iskeletleri ne ifade ediyor.

9  seçkinler tanrıya kurban edilir miydi.

10.mayaların yaptığı şey çaresizlik miydi? 
Hediye KAYA Eğitim Fakültesi Fen Bilgi Öğretmenliği 4.sınıf