Beden Dili Nedir? İletişimin Yüzde Doksan Üçü Beden Dili İledir ve Beden Diline Güvenilir 90’

            Beden dili birçok alanda kullanılmaktadır. Yürüyüş bir güç gösterisidir. Liderler medyanın parlattığı bir lider mi veya sanatçılar kahramanlar medyanın çıkardığı bir lider mi yoksa halkın doğal lideri midir? İletişimin yüzde doksan üçü sözle yapılmıyor. Beden dili ile yapılıyor. İletişim sadece yüzde üçü sözle yapılıyor. Beden dili ile liderleri, sanatçıları,suçluları,masumları,sporcuları tanıyabiliriz. İş alanında beden dili ile kazançlı çıkılabilir. Beden gücün bir göstergesidir. Özellikle ülke liderleri bunu bu yüzden kullanıyorlar. George Bush ve Vilademir  Putin’in  Camp David zirvesindeki beden dili bunu gösteriyor. İki dünya lideri hızlı yürüyüşleri ile bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Bütün dünya onları izliyor. Bu yüzden beden dilleri ile dünyaya da mesaj vermeye çalışıyorlar. Kapıdan önce kimin gireceğinin anlamı var. Batıda ve doğuda bu değişir. Mesela Orta Doğu’da sonra girmek ev sahibi benim anlamına gelir. Bu yüzden liderler buna dikkat ederler. El sıkışma bile çok şey anlatmaktadır. El sıkışma sırasında bile liderler birbirlerini sıkıştıra bilir. Dünya liderlerinin oturuşları da ses verir. Güzel oturma da mesaj verir.  Yalta konferansında bunu görürüz. Rooswelt ,Churchil ve Stalin’in oturuşlarında bu görülüyor. Liderler oturuşlarıyla ülkelerinin güçlerini gösterirler.
             Politikacının beden dili kendisini ele verir. Özellikle baskı altında ise daha açık kendisini gösterir. Beden dili her şeyi açıklar. Özellikle kişi kendini savunur sa. Elleri arkadaysa saklayacak bir şeyim yok demektir.
            Beden dilini deşifre etmek için uzmanlar normik sistemi kullanırlar. Ünlüler in kendilerini korumak için yaptığı şey gözlerini örtmektir. Bunu gözlük takarak yaparlar. Çünkü gözlerinizi görürseler ruhlarınızı da görürler. Paris Hilton hapisten çıkarken beden diliyle iyi bir kız imajı vermeye çalışıyor. Liderler olumsuz durumlardan değişik hareketlerle kurtulmaya çalışırlar. Bush genellikle bu durumda çocuksu hareketlere bürününüyor. Seçmenler imajdan etkilenirler. Bu yüzden imaj her şeydir. Liderler buna dikkat ederler. Politikada beden dili 1960 da ortaya çıktı. Kennedy ve Nikson arasındaki başkanlık yarışında TV deki tartışmada politikacılar görüntü imajının önemini anladılar. Hedef seçimi kazanmaktır. Uzman destek ile insanların beden dili değişebilir. Buna en büyük örnek  Hillary  Clinton dır. Beden dilinde çok ciddi bir değişim yaşandı. Ev kadınlığından Dış işleri bakanlığına giden süreçte.Anne olarak farklı  bir beden dili vardı.Beden sadece siyasette değil ticarette de kullanılıyor. Beden dilinin satışları artırdığı görülüyor, satıcını  ifadeleri müşterileri etkiliyor.Müşterinin gözlerinin içine bakmak satışları hızlandırıyor.

Beden dilinde ustalığı kabul edilen liderlerden biri Clinton dur. Bir lider kambur olarak duruyorsa bu onun suçluluğunun göstergesidir. Lider göğsünü ileri doğru çıkarırsa bu onun korkmadığının ve kendine güveninin göstergesidir. Araştırmalar insan iletişiminin yüzde yedisinin gerçek sözlerle yapıldığını gösteriyor. Beden dili suçluların yakalanmasında da kullanılıyor. Bir insanın suçlu olup olmadığı da anlaşılabiliyor. Özellikle kendi çocuklarını öldüren annelerin yalan söylediği tespit edilmiştir. Polisler devriye gezerken beden dilinden yararlanıyor, insanların duruşundan suçlu olup olmadığı tespit edilebiliyor. Sokaklarda beden dilini yanlış okumanın tehlikesi de vardır. Bu yüzden polisler bu konuda dikkatli davranmalıdır. Aynı beden ifadesi Ülkelere göre farklı yorumlanabilir. Elinde silah olan birinin onu kullanıp kullanamayacağı beden dili ile anlaşılabilir. Bu şekilde anında müdahale edilebilir. Beden dilinde yüzünde önemi vardır. Araştırmalar evrensel yedi değişik yüz ifadesi olduğunu gösteriyor. Günümüzde otomatik yüz okuma sistemi kullanılmaktadır. Özellikle havaalanında bu yöntemle suçlular tespit edilmektedir. Yüz ifadesi tek başına bir insanın suçlu olup olmadığını ele verebilir. Ses ise tek başına yeterli olmayabilir. Ses yinede beden dilinde etkili olur. Liderlerin seçmenleri etkilemesin de sesinde etkisi bulunmaktadır. Bayan liderler sesiyle erkek seçmenleri çok etkileyemezler. Sesler bazen yeterli olmayabilir, Çoğunlukla yüz ifadesi ile anlam kazanırlar.

        Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.Araştırmalara göre iletişimin yüzde kaçı gerçek sözlerle yapılmaktadır?

2.Liderler genellikle üstünlüğün kendinde olduğunu göstermek için tokalaşırken hangi tarafta durmayı tercih ederler?

3. İletişimin yüzde kaçı beden diliyle yapılmaktadır?

4.Bir araya gelen liderlerin üstünlüğü ele geçirdiklerini gösteren durum nedir?

5. Başkan Nikson ‘un ellerini arkasında tutması ne anlama gelir?

6.İnsanların beden dilleri arasında fark var mıdır?

7. Paris Hilton hapisten çıkınca beden diliyle nasıl bir mesaj vermek istemiştir?

8.Bush bir hata yapınca nasıl bir tavır sergiliyor?

9. Politikada beden dilinin önemi ne zaman ortaya çıkmıştır?

10.Beden dili hangi liderlerden dolayı önem kazanmıştır?

11.Hillary Clinton anne olarak nasıl bir beden dili kullanmıştır?

12.Bir lider kambur olarak duruyorsa  bu neyin göstergesidir?

13.Bir lider korkmadığını beden diliyle nasıl gösterir?

14. Gündelik hayatta beden dilinin rolü var mıdır?

15. Beden dili konusunda ustalığı kabul edilen lider kimdir?

16.Polislerin sokaklarda beden dilini okumasının bir tehlikesi var mıdır?

17. Beden dili farklı şekillerde anlaşılabilir mi?

18. Polisler devriye gezerken nasıl bir yöntem kullanırlar?

19.Elinde silah olan birinin beden dilinden silahı kullanıp kullanamayacağı anlaşılabilir mi?

20.Kaç değişik evrensel yüz ifadesi vardır?

21. Günümüzde yüz ifadeleri okunabilir mi?

22. Otomatik yüz tanıma sistemleri hangi alanlarda kullanılmaktadır?

23. Politikacıların yüz ifadelerinin seçmenler üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

24.Yüz ifadesinden bir insanın suçlu olup olmadığı anlaşılabilir mi?