Bilimsellikte Duygusal Zekanın Kullanılmasına Örnek

Amerikan bilim adamı Dian Fossey ve yardımcısı Bob Campell tarafından dağ gorillerinin davranış biçimleri araştırılmaktadır. Ancak Dian bilimsel çalışmaları sırasında gorillerle yakınlaşarak duygusal olarak bağlanmakta ve bu gorillerin kötü durumlarını dünyaya duyurmaya ve yardım etmeye çağırmaktadır. 

Filmde Dian’ in Afrika’nın ıssız bir dağ köyünde dağ gorillerini incelemesinin bir bayan için çok zor olduğu da işlemektedir. Ancak Dian’ in araştırmayı çok istemesi, dağ gorilleri hakkında günümüze ve bilime ışık tutacak ender çalışmalardan birini yapmasına vesile olmuştur.

Rwanda da bulunan kampta iki öksüz dağ gorilinin Rwanda ulusal park görevlileri tarafından tutsak edilmesini istemeyen dian ‘in onların bakımını üstlendiği ve duygusal olarak bu iki öksüz dağ goriline çok yakınlaştığı görülüyor. Dian onları korumak amacıyla uluslararası yetkililere sürekli mektuplar yazarak dünya çapında dağ gorillerinin zor şartlarının iyileştirilmesini istiyordu. Ancak tüm çabalarına rağmen bu iki öksüz dağ gorili yetkililerce tutsak edilerek kafeslendi ve bu durum Dian’ in çok üzülmesine ve ağlamasına sebep olmuştur. Bilim tutsak edilen dağ gorillerinin yaşamadığını göstermiştir ki bu iki dağ gorili de tutsak edildikten 9 yıl sonra ölmüşlerdir. Yaptığı bilimsel çalışma olması ve davranış incelemesi olmasına rağmen bilim adamının bu vahşi hayvanlara duygusal bağlamda çok yakınlaştığı ve bunları korumak için çok zor şartlarda mücadele etmektedir. Çünkü iklim şartlarının zorluğunun yanı sıra dağ gorillerini kaçak avlayan avcılarda bulunmaktaydı. Bu avcılarla da Dian çok kavga etmiş ve mücadele etmiştir.

Dian yardımcısının da istenilen fotoğrafları çekemediği için onunla çalışmak istememekte ve gorillerini rahatsız etmemesi konusunda yardımcısını uyardığı anlatılmaktadır. Ancak zamanla gorillere yakınlaşmaya başlayan ve bazı şaşırtıcı teknikler kullanarak kamerayla iyi görüntüler yakaladılar. Dian’ in dağ gorillerine defter, ayna ve kalem uzatarak yaklaştığı görülmektedir. Yine gorillere onların doğasına yakın davranarak herhangi bir şey vermeden yakınlaşmışlar ve gorillerin onlardan kaçmadığı görülmektedir. Araştırmalarında her zaman aşama kaydetmişler mesela gorillerin su içtiklerini görüntüleyerek bilime yine ışık tutmuşlar. Bu durum onların National Geographic  dergisine kapak olmalarını  sağlamış ve böylece ünlenen Dian,  Boba da duygusal olarak yakınlaşmış ve çalışmalarında ilham almıştır.

Filmde ayrıca kaçak avlanmanın artması, Dian’ in dağ gorillerine duygusal olarak çok yakınlaşması kaçak avcılara karşı kin ve nefret beslemesine sebep olmuştur. Bu nedenle de onlara karşı tek kişilik mücadele etti ve Dian’ in yakınlaştığı Dıgıt adını verdiği dağ gorilinin avcılar tarafından öldürülmesi onun çok üzülmesine sebep olmuştur. Yaklaşık 18 yıl dağ gorilleri üzerine çalıştı ve bu en uzun bilimsel araştırmaydı.  Dian’ in bilinmeyen biri tarafından pala ile öldürüldüğü filmde anlatılmakta ve bu durumdan dolayı dağ gorilleri için köklü koruma çalışmaları yapılmış ve günümüzde hala vahşi dağ gorillerinin Afrika’ da yaşadığı bilinmektedir. Dian ve yardımcısı Bob’ un bu duygusal yaklaşımları sayesinde dağ gorilleri hakkında birçok bilgiye sahip olunmuştur.
            1. Dağ gorilleri üzerinde yapılan çalışmalar onların hangi özelliklerini ortaya çıkarmıştır?

2. Dağ gorillerinin ölmelerindeki sebeb neydi?

3. Dian adlı araştırmacı dağ gorilleri ile ne tür bir ilişki oluşmuştur?

4. Dian’ın öldürülme sebebi ne olabilir?