Batıda Cin Anlayışı Ve Papaların Bedenden Cin Çıkarışının Mistik Açıklaması( 23 dakika)

Çoğumuz Cin ve şeytan çıkarmasını filmlerle bağdaştırırız ama Amerika Birleşik Devleti’nde bu inanış çok yaygın. Hatta bir cin çıkarma telefon hatları bile var. Büyük kiliselerde rahiplere cin çıkarma dersleri veriliyor ve cinlerle insanlar arasında savaş olduğu düşünülüyor. Bu savaşı cinlerin kazanmasında korkuyorlar.

Muhabir Jane Goldman Amerika bu konu hakkında araştırmalar yapmış ve bulduğu şeyler cinlerin gerçek olduğunu ve cin çıkarmanın Katolik kiliselerinde yaygın olduğunu gösteriyor. Bağımsız Katolik kilisesi rahiplerinden Larry Elward cinlerin aradığı kişilerin Tanrıya sırt çevirmiş kişiler olduğunu söylüyor. Larry e göre cinler bizi Tanrıdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Cinlerin din adamlarının bile içine girebileceğini söylüyor ve Tanrının yardımıyla bu cinleri insanların içinden çıkarta bileceğini söylüyor. Larry şimdiye kadar 200 den fazla cin çıkarma ayini düzenlemiş.

            Larry’e cin çıkarmak için başvuranlardan birisi Louis isimli bayan. Louis etrafında ve içinde 18 cin olduğunu söyleyerek psikologa gitmiş. Fakat çözüm bulamamış. Daha sonra kiliseye gidip yardım istemiş. Kilisede Louis için ayin düzenlenmiş. Louis’e göre etrafını saran cinlerden bir kaçı ailevi yani iyi ruhlar, çoğu ise şeytani yani kötü ruhlar. Rahip ve Louis’in görüşlerine göre şeytani ruhlar insan bedenine hakim olabilirler ve insana istemediği şeyler yaptırıp istemediği şeyler söyletebilirler. Louis kendisini sürekli intihara götürmek isteyen bir cinden bahsediyor. Cin çıkarma sırasında Louis sürekli bir şeyler söylüyor. Farklı dillerde bir şeyler. Rahip bu sözleri cinlerin ayini bölmek için Louis’e söylettiklerini düşünüyor. Ayin sırasında rahip İncil’den dualar, ayetler ve ilahiler okuyor ve buna cinler tamamen gidene kadar devam ediyor.

            Cin çıkarma ayini sırasında akıl almaz şeyler yaşanıyor. Rahip Larry’nin ilk cin çıkarma ayinlerinden olan Muris’in ayini bunlara en iyi örnek. Muris daha çocukken babası önce Muris’in annesi

ni daha sonra kendisini öldürmüş. Muris evlenip çocukları olduktan sonra evlerinde cinler görmeye başlamış daha sonra kiliseye başvurmuş. Kilisede rahip Muris’i incelemek için Muris’in evine polislerden ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir grubu 24 saatliğine göndermiş. Muris çocuğu kucağında mutfakta masanın altında oturuyormuş ama evde sürekli yangın çıkıyormuş. Kimin yaptığını göremiyorlarmış ama sürekli yangın çıkıyormuş. Rahipler Muris’e hemen bir ayin düzenlediler. Ayin sırasında Muris’in derisinde bazı bölgeler kabardı. Dudakları yanmış gibi birbirine yapıştı ama yinede mırıldanıyordu, Latince kelimeler söylüyordu ve gözünden kan damlıyordu, ağzından da salya akıyor ama bu salya Muris’in tişörtüne değdiği anda kan rengini alıyordu. Çok ilginçti, rahipler bile bu durumdan korkuyorlardı. Sonunda ayin bitti Muris evine gitti. Cinlerinden kurtulmuştu en azından 6 yıllığına. Muris lanetliydi ve cinler rahat bırakmadılar. 6 yıl sonra Muris de babası gibi önce karısını sonra kendisini öldürdü. Rahipler Muris’e bunu yaptıranın şeytani ruhlar olduğunu düşünüyor.

Kilisede ki ayinlerin pek başarılı olduğu söylenemez ama insanlara huzur veriyor. Kendilerini güvende hissediyorlar ve Tanrıya yakınlaşıyorlar. Dualarla ilahilerle kendilerini huzurun içinde buluyorlar. Peki ya bilimsellik sanal dünyamıza çözüm üretebilir mi?

 

 

  Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntısında Vardır.

 

1.    Cin çıkarma sırasında rahip neler yapıyor?

2.    Polisler kurt adam için neler söylediler?

3.    Southland’ın kurt adamı kimdir?

4.    Cinler insanlara neden gözüküyorlar ve neden içlerine giriyorlar?

5.    Muris’in evinde çıkan yangınların sebebi neydi?

6.    Büyük kiliseler rahiplere neden cin çıkartma dersi veriyorlar?

7.    Şeytani cinler insanlara neler yaptırabilir?

 

Şaban DOĞAN Eğitim Biyoloji 5.Sınıf