Batılı İnanç Sistemlerine Dayalı Olarak Kurgulanmış Dinlerin Tarihinde Melekler Hakkındaki Görüşlerin Filmsel Hikayesi 90 dakika

 

            Melekler şeytanın mı yoksa yaratıcının elçileri midir? Bu sorunun cevabı yüzyıllardır verilmeye çalışılmıştır. İnsan tanımlaması olarak melek; kanatlı ve doğaüstü varlıklardır.600 yılındaki melek tabiri ile 800 yılı arasındaki melek tabiri birbiriyle çelişmektedir. Bu insanların görüşüne göre değişmektedir. En karanlık melek şeytan olarak kabul edilmiştir. Hıristiyanlığın ilk başlarında melekler kanatsız olarak ve insan tüpünde imgelenmiştir. Günden güne değişen melek tipi şu an algıladığımız melek tipleridir. Kanatları vardır. Bu inanışa göre melekler bizi koruyan gözeten doğaüstü varlıklardır. Seçmemiz yol konusunda bizi uyarabilirler. Bize en iyi kararları verme konusunda yardımcı olabilirler. Her ihtiyacımıza hemen yardımcı olabilmek için sürekli yanımızda dururlar. Bizim iyiliğimize olabilecek her konuyu en üst düzeyde sağlarlar. Bunun aksine şeytan (kötü melek) ise yoldan saptırır. Bize zarar gelecek yolları seçmemiz için bizim yanımızda olurlar. Sürekli kandırmaya çalışır. Bize zarar gelebilecek her iş için bize ikna edebilirler. Şeytan kibirlidir. Bu kibrinden dolayı da cennetten kovulmuştur. Âdeme secde etmesi emredilince kendisinin önce yaratıldığını bu yüzden ona secde etmeyeceğini söyler. Ona cennetten kovulan kötü melek de diyebiliriz. Eski çağlarda iyilik ve kötülük mitolojik doğaüstü kavramlardı. Başka doğaüstü güç; gök gürültüsü sesinin öfkeli bir tanrı kükremesi sanılmasıydı. Güneş tutulması da yaşamın enerjisini ele geçirmeye çalışması zannediliyordu. Miladtan önce en büyük tanrı Amon’du. Tanımlanmış tanrılarla insanlar arasında elçi ve koruyucu sanılıyordu. Meleklerin en tanıdık betimlemeleri 1200 yılı boyunca Akdeniz çanağına hükmeder. Roma mitolojisinde haberci tanrı Merkür’dür. Zerdüşt iyi olan iki tanrı görüyordu. Kozmik tanrı ve yaratıcı tanrı. Benzer bir şekilde saf güç olan bir de kötü vardır. Bu da yılan görünümlü şeytandı. Zerdüştlük bu iyilik ve kötülük arasında ikili mücadelenin son bir büyük kapışmayla biteceğini ön görüyordu. Pers melekler de genelde ellerinde yüzük tutmuş şekilde betimlenirler bu da koruyucu gücü simgeler. Musevi kitabı yaklaşık 800 yılda yazılmıştır. Hıristiyanlar bu kitaba Yahudi incili de derler. Burada yer alan melekler Âdem ve Havva’nın gizlice geri dönmeye çalışmalarını önlerler. Buradaki melekler sadece Tanrının dediğini yapar ve Tanrının mesajını iletirler. Onların tek başlarına hiçbir hükmü yoktur.
             Melekler İslam,Hıristiyanlık,Yahudilik ve Musevilikte bahsedilir.6.yy’da yazıtı olan Semavi hiyerarşidir.Semavi hiyerarşi detaylı olarak 9 melek rütbesinden bahseder.Gökyüzü 3 bölüme ayrılır.Her bölümün bir melek tipi ve belirli bazı görevleri var.Günümüzde arka planda kalan bu kategoriler yıllarca insanlar tarafından kabul edilmiştir.Seraphim en yüksek olanıdır.Yani Tanrıya en yakın olan meleklerdir.Dünyaya yakın olanlar ise en düşük seviyededirler.Bunlar insanoğluyla temas kurmak için en uygun olanlardır.Baş melekler düşük melekleri yönetir.

   Mikail teraziyle ruhları tartarak kimin cennete gidip gitmeyeceğini belirler.Mikail,savaşta Tanrının sağ koludur.Mikail meleklere önderlik ederek şeytanla kapışır.

   Melekler ve şeytanlar sadece dinde yer almıyordu.Edebiyatta da yer aldılar.Melekler Tanrının varlığını kanıtlar.

   Kur’an sürekli Tevrat ve İncil’i referans gösterir.İslamiyet’te iman etmenin maddelerinden biri de meleklere inanmaktır.Büyüyü Yahudiler kullanmışlardır.Büyü kitabı Cennet’te Tanrıdan Adem’e verilmiştir.Büyüyle çağrılabilecek melekler baş melek ve Mikail’dir.İslamiyet’te de büyüden bahsedilir.

  Cennet’in kötü meleği olan Lilith,Adem kendisiyle evlenmeyip Havva’yla evlenince,Havva ile Adem’in soyunu kurutmaya karar verir.Yüzyıllar boyunca bebek ölümlerinden Lilith sorumlu tutulmuştur.

   Şeytanlar kötülüğü simgeler.Kur’an da şeytan İblis olarak bahsedilir.Şeytan işbirlikçileri cezalandırılacak.Sadece iyiler hayatta kalacak.

   Melek inancı teknoloji geliştikçe önemini kaybetmiştir.Çoğu insan meleklere inanmaktadır.

 

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1.Melekler kimin elçileridir?

2.İnsanlar melekleri nasıl tanımlarlar?

3.Yüzyıllar arasında meleklerle ilgili söylentilerdeki çelişkiler nelerdir?

4.En karanlık melek kimdir?

5.Hıristiyanlığın ilk başlarında melekler nasıl imgelenmişti?

6.Şeytan (kötü melek)neden cennetten kovuldu?

7.Şeytana uyarak yapılan kötülükler insanlığın nasıl savunuşu haline gelmiştir?

8.Tanrı Musevi kitabında yer alan meleklerden ne yapmalarını istemiştir?
9.Büyü ilk defa hangi dinde kullanılmıştır?

10.İslamiyette hangi inanç en temel inanç olarak görülmektedir?

11.Cennetin kötü meleğinin adı nedir?

12.Büyüyle çağrılabilecek melekler hangileridir?

13.Semavi hiyerarşi kaç melekten bahseder?

14.Semavi hiyerarşiye göre gökyüzü kaç bölüme ayrılır?

15.Tanrıya en yakın melekler hangi bölümdedir?

16.Neden yüzyıllarca bebek ölümlerinden Lilith sorumlu tutulmuştur?

 

 

                                                                                                  07010002017 Buket ÖZÇELEBİ EĞİTİM BİYOLOJİ 3.SINIF

                                                                                                  07010002023 Fatma DURUŞ  EĞİTİM BİYOLOJİ 3.SINIF