Karaya Uyum Sağlayan Balinaların Atası Neden ve Nasıl Denize Geri Dönüp Uyum Sağladı (Evrimleşti) (Derin Suların Efendisi Balinalar Karadan Suya Neden ve Nasıl Geçti) (25 dak.)

1978 mişıgıldan bir araştırma ekibinin araştırmasıyla başlıyor. Buldukları fosilin ne olduğunu bilmiyorlardı. Araştırmacılar sonunda bu hayvanı ortaya çıkardılar. Kurt benzedi kara memelisi olduğu saptanıyor.  Kulak bölgesinde S şeklinde bir kemik bulunuyor. Sonunda ilkl ve değişimde bir balina olduğu saptanıyor. 50 milyon yıl önce dünya kara parçaları birbirinden ayrılıyor. Su akıntıları ve sıcak kutuplar meydana geliyor. Patisetue un bacaklı bir balina olduğunu saptadılar. Hayatta kalarak değişime uğruyordu.değişimin asıl sebebi karada besinin bitmesi, denize adapte olmasının sebebi ise yaşayan avcılara karşı daha hızlı hareket etmek. Amnisteus değişim geçirerek boyun kemikleri kısalıp ve daha güçlü arka bacaklar daha uzun bir kuyruk meydana getiriyor. İç kulakları denge organı balina için hayati ve temel bir organdır. 3 kanaldan ve sıvıdan oluşur. Sıvılar harekete geçtiğinde direkt beyinaldığında düşmeyi engelliyor. Plesetus değişim geçirerek basillus aurus e önemli kara kalıntısı en önemlisi parmak uçlarına kadar olan tüm kemiklerini koruması.

Aşağıdaki soruların cevapları filmin ayrıntılarında vardır

1)       Balinaların karaya uyumu nasıl oldu

2)       Nasıl bir evrim süreci geçirdiler

3)       Evrim geçirdikleri türlerin adları nelerdir

 

Karaya Uyum Sağlayan Balinaların Atası Neden ve Nasıl Denize Geri Dönüp Uyum Sağladı

Asya'da Pakistan'da bulunan Süleyman Sıra dağlarının olduğu yer bir zamanlar antik Tetis denizin kayalıklarıydı bu kayalıklarda antik yaşama ait izler bulunmaktadır. 1978 yılında paleontologlarca yapılan çalışmalarda bir memelinin kafatasına ait kemikler buluyorlar. Daha sonra yapılan kazılarda da canlıya ait parçalar bulunmuş fakat canlının tam olarak tanımlanması birkaç yılı alıyor ve bu tanımlama yapılırken kulakta bulunan bir kemikten yararlanıyorlar ve bu kemik suda yayaşan bazı canlılarda olduğunu bildikleri için ve diğer parçaları da birleştirdiklerinde günümüz balinalarının hayatlarına bir kara memelisi olarak başladıkları tespit edilmiştir. 50 milyon yıl önce balinalar karalardaydılar ve dünya o zamanlar daha sıcak bir yerdi. Yüksek ısı günümüzde Pakistan olan bölgede kurak bir doğa yaratmıştır. Pakicetus denilen balinanın antik atası bir hayatta kalma savaşı ile karşı karşıya. Pakicetus günümüz kurt biçiminde bir hayvan bitki ve küçük hayvanlarla besleniyor. 50 milyon yıl önce ne oldu da suya yöneldi? Karada meydana gelen iklim değişikliği ve besin kıtlığı sonucu pakicetus besin yeni avlar bulmak için suya yönelmiştir. 50 milyon yıl önce kıtalar birbirinden ayrılmaya başladıkları için yeni okyanus akıntıları oluştu. Bu akıntılar sıcak hava ve suyu ekvatordan kutup bölgelerine taşıyor dolayısıyla daha sıcak kutuplar daha sıcak gezegen demektir. Bu olay su altında fotosentezi artırabilir ve su altı yaşamında bir bolluk yaratabilir. Pakicetusta bu sularda besin çeşitliliği bulmuş olabilir. 

Pakicetus nasıl evrim geçirmiş olabilir?  Balinanın antik atası olan pakicetus 50 milyon yıl önce fosil kayıtlarla yok olmuştur. 1994 yılında Pakistan da Süleyman dağlarında yapılan çalışmalarda bazı iskeletler bulunmuş ve bunlar incelendiğinde yüzen yürüyen balina anlamına gelen Ambulocetus natans türü bulunmuştur. Pakicetusun bu yeni türe dönüştüğü belirlenmiştir. Ambulocetus natans türü balinaların atası olmasına rağmen yaşamı karaya bağlıydı çünkü diş yapıları incelendiğinde tatlı su içtiği görülmektedir. Yüzmek için belirli adaptasyonlar olsa dahi avlanmak için sığ suları tercih etmiştir ve avlarını kovalamaktansa gizlenip avlamıştır. Ambulocetus natans avlanırken köpekbalıkları ve timsahlarla rekabet halindeydi ve onlar tarafından saldırıya uğrama ihtimalleri de vardı. Ambulocetus natans ta 49 milyon yıl önce fosil kayıtlardan silinmiştir. Ambulocetus natans dan 3 milyon yıl sonra ortaya çıkan tür daha iyi yüzebilmek için bir dizi adaptasyon geliştiriyor daha iyi dalış yapabilmek için daha kısa ve güçlü bir boynu var, arka bacakları genişleyerek daha geniş yüzgece benzer hale geliyor, kuyruk kasları daha da güçleşiyor ve tuzlu sularda yaşamak için gelişmiş özellikler barındırıyor ve bu yeni türe Notocetus adı veriliyor. Böylece pekicetustan 4 milyon yıl sonra balinalar tuzlu sulara adapte olabiliyor.  Bu notocetus türü günümüz balinası ile pakicetus arasında kayıp halka gibi görülüyor. 46 milyon yıl önce Hindistan anakara Asya'ya yaklaşmaya baladı ve aradaki tetis denizi daralmaya başlamış ve daha sığ hale gelmiştir. Sığ denizler besin çeşitliliği açısında değerlidirler. Notocetus bu besinlerden yararlanmak için tuzlu sulara adapte oluyor.  Notocetusun tuzlu suyu işleyebilmesi için mevcut olan organlarından böbrekler denizden gelen tuzu süzüp idrar yolu ile dışarı atıyor. Notocetus denizlerdeki avcılardan saklanmak için geliştirdiği yöntem ise kulaklarında bulunan denge organıdır. Notocetusun hayatta kalışındaki temel unsur bu denge organıdır. Denge organı canlıların hareketinde hayati bir organdır. Balinaların iç kulaklarındaki denge organı insanların iç kulaklarındaki denge organlarından çok daha küçüktür ve içlerinde sıvının hareketi yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu da balinaların rahatça hareket edebilmelerine olanak sağlıyor ve acılarından daha kolay kurtulmayı sağlıyordu.  .Mısırın batı çöllerinde yapılan kazılarda ise boyu 18 metreye ulaşan ve ekosistemin baş avcısı olan Basilosaurus  (Kral kertenkele)  anlamına gelen antik balina fosilleri bulunmuştur. Basilosaurus tetis denizinde avlanmak için olağan üstü yetenekler geliştirdi. Olağan üstü görme ve işitme yeteneği. Sığ sularda avlanmak için uzun ve ince bir gövde geliştirdiler.

Aşağıdaki soruların yanıtları filmin ayrıntılarında bulunmaktadır.

Durodon balinası özellikleri ?

Basilosaurus nesli neden tükendi?

Balinaların neden soğuk sularda yaşamaya adapte olmuşlar?

Ekolasyon nedir?