AY’A YOLCULUK

Uzay ve gök cisimleri tarih boyunca insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Bu ilgi ve merak, uzay ve gök cisimleri ile çalışmalar yapılarak somutlaştırılmıştır. Gök cisimleri içerisinde ise en fazla dikkatimizi çeken, hemen hemen her gün kendisini gözlemlediğimiz  ay’ın ise önemi bir başkadır.

1968-1972 yılları arasında insanoğlu dünya’mızdan 400 bin km. uzaklığa yolculuk etmişleridir. Bunlardan 12’si, dünya’mızın uydusu konumunda bulunan ay’a ilk ayak basanlar olmuşlardır. Geri döndüklerinde, ay’dan çekilmiş dünya’mıza ait fotoğrafları da beraberlerinde getirmişlerdir. Bu fotoğraflar hala ilk günkü önemi koruyor vaziyettedir. Çağımızın en önemli ve özel görüntüleri arasındadır bunlar.

 Ay’a doğru gerçekleştirilen bu projeler  apollo ay inişleri olarak bilinir. 1961 yılına gelindiğinde Sovyetler Birliği uzaya dünya’nın ilk uydusunu fırlatmıştır. Bu uydu da ilk insan olan Rus Astronot, Yuri Gabarin bulunuyordu. Tabi Sovyetlerin bu başarısı siyasetçileri de etkilemiş ve dünya siyasetçileri, özelliklede ABD başkanı John Kennedy bu başarıyı kendi ülkesine de taşımak istemiştir. Bu çerçevede hızlı hazırlıklar yaparak ay’a inmek için çalışmalar başlatmıştır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey ay’a inme çalışmaları değildir. Teknolojik üstünlük elde etmek için girişilen siyasi mücadele! ABD, böyle bir başarıyı komünist Sovyetlere kaptırmak niyetinde değildi. Nitekim Sovyetlerin çalışmalarını tabiri caizse kıskanan ABD, henüz hazırlıklarını tamamlamadan uzaya insan göndermeye kakmıştır. Ve sonuçlarına da katlanmak zorunda kalmıştır. Bunun yanında hazırlıksız çalışmalara başlamasına rağmen son seferlerinde amacına ulaşmış ve başarıyı da elde etmiştir.

Burada özellikle apollo projesi altında yapılan insanlı ay’a iniş projeleri önemlidir. İlk insanlı Ay yolculuğu, 16 Temmuz 1969'daki fırlatılışla tarihe geçen Apollo 11dir. Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins isimli Ay astronotları taşıyan bu araç 20 Temmuz 1969 tarihinde ay yörüngesine girmiştir. Ay örümceği adlı modülün Ay'ın Sessizlik Denizi (orijinal adı Sea Of Tranquillity'dir)bölgesine yaptığı inişin hemen ardından Neil Armstrong Ay yüzeyinde yürümüştür. 15 dakika sonra onu Edwin Aldrin izlemiştir. Ay üzerinde toplam 21 saat 36 dakika kalmışlardır.

Apollo Seferleri toplam 17 tanedir. 1972 tarihli Apollo 17 Ay'a yapılan son yolculuktur. Ay'a yapılan bu yolculuklardan sonra insanlı seferlerin başka gezegenlere yapılma fikri doğmuştur; ama yolculuk zamanlarının çok uzun ve projelerin aşırı masraflı olması bu düşünceleri şimdilik bastırmıştır. Gelecekte uzay teknolojisinin ilerlemesiyle bu tür yolculuklar da mümkün olabilecektir. Apollo 17'nin yolculuğundan sonra Ay'a bir daha insanlı yolculuk yapılmaması da kamuoyundaki heyecanı söndürmüştür. Fakat ileride neler olur, bunu şimdilik bilemeyiz. Nitekim günümüzde özellikle Mars’a yolculuklar yapma düşünülmektedir. Ve hayat olma ihtimali olan başka gezegenlere…

İnsanoğlu sonunda ay’a ayak basmayı başarabilmiştir. .Ama bu başarı, ABD’nin o dönemde uzay alanında beyin takımı denebilecek mühendislerinin hayatına mal olmuştur. Bence ABD’nin bu başarısından ziyade, siyasete kurban verilen ve belki de daha düzenli ve sakin kafayla çalışılıp birkaç yıl gecikmeli ay’a gönderilebilecek mühendislerin, neden siyasilerin üstünlük kurma çabasına feda edilmesi konuşulup, sorgulanmalıdır. Ve bilimin siyasetten bağımsız bir kurum olarak iş görmesi tartışılmalıdır.

Sonuç olarak, insanlığın aya’ inme serüveni bir çok zorluk ve güçlükler aşıldıktan sonra mümkün olmuştur. Bu hayal uğruna ciddi bedeller ödenmiştir. Tabi daha az bedelle bu iş tamamlanabilirdi ve yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konu tartışılmalıdır. İleriki yıllarda atılacak adımlarda, bu hassasiyetler göz ardı edilmemelidir. Ve son olarak insan oğlu Allah’ın kendisine bahşettiği kabiliyetler ve azmi sayesinde, hayal olarak görünen hedeflerine ulaşabilir. Buna, insanoğlunun tarihsel serüveni en güzel örnektir.

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1-) Dünyamız ile Ay arasındaki mesafe kaç kmdir?

2-) Uzay’a ilk insanı kimler göndermiştir?

3-) Uzay’a ilk giden insanın ismi nedir?

4-) Apollo projesi nedir?

5-) Kaç tane Apollo Seferi düzenlenmiştir?

6-) Ay’a hangi tarihte ayak basılmıştır?

7-) O dönemde özellikle uzay teknolojisi yarışına giren iki ülkenin ismi nedir?

8-) Ay’da, dünya’da ki gibi yürünebilir mi?

9-) Uzay yolculuğunda astronotlar nasıl kıyafetler giymişlerdir?

10-) Ay’ın yüzeyi nasıldır?

11-) Ay’ ilk ayak basan kişilerin ayak izlerin hala ay’daki mevcudiyetini korumasının nedeni nedir?

12-) Ay’a çıkmanın ne gibi bedelleri olmuştur?