Atlantis Efsanelerinin Bilimsel Araştırmasının Sonuçları 90'

          Atlantis efsanesi insanlık tarihinin en ilgi çekici efsanelerinden biridir. Bu kayıp uygarlık herkesin ilgisini çekmektedir. Ama bu kayıp kıta asla bulunamamıştır. Bu filmde Atlantis efsanesi teorilere dayanılarak araştırılmıştır. Araştırmacı daha önce kimsenin dalmadığı denizlere dalmıştır. Bu araştırmalar sırasında gelişmiş teknolojik aletlerden faydalanmıştır. Araştırmacı Akdeniz de araştırma yapmıştır. Araştırmaya Kıbrıs Rum kesiminin Limasol limanında başlamıştır.

        Atlantis ilk olarak yunanlı filozof Platon’un yazıtlarında görülmüştür.  Platon bu uygarlığın dokuz bin yıl önceki varlığından söz ediyor. Atlantis güçlü bir imparatorluktu. Ülke verimli topraklar üzerinde adeta bir cenneti andırıyordu. Başkenti kanallarla çevrili, ileri bir teknolojiye sahipti. Platon Atlantis halkının tanrılar tarafından gönderilen mükemmel bir ruha sahip olduğunu ileri sürer. Halkın hayatlarını da bu yönde yaşamaya çalıştıklarını söylemiştir. Ama yine Platon’a göre Atlantis başarıları ile başı dönen bir uygarlıktı. Bu kibirleri yüzünden tanrılar tarafından cezalandırılmıştır. Depremler, seller bu ülkeyi yıkıma uğrattı. Felaketin yaşandığı bir günde sulara gömüldü. Bu şekilde denizin derinliklerinde kayboldu.

         Sonraki 2300 yıl boyunca kimse Atlantis üzerinde durmadı.1930 yılında Amerikalı bir bilim adamı bu efsaneyi tekrar gündeme getirdi. Başka bir bilim adamı ise Mısırdaki piramitleri Atlantis halkının yaptığını düşünüyordu. Amerikalı bir bilim adamı Atlantis yıkıntılarının 1968 ve 1969 yıllarında Bahama adaları kıyılarında ortaya çıkacağını ileri sürmüştür.  Araştırmacı da araştırmalarına buradan başlamıştır. Araştırmacı bahama adalarının yakınlarında sualtı dalışları yapmıştır. Bir kamera ile su altındaki yapıları kaydetmiştir. Burada kaldırım taşları gibi dizilmiş taşlara rastlamıştır. Taşlar sanki elle düzeltilmiş ve birbiri ardına dizilmiş gibi duruyordu. Burada ortasında delik olan bazı taşlar bulunmuştur. Diğer bazı bilim adamları ise bu taşların doğal yollarla oluştuğunu ileri sürmüştür. Bu görüşlerini ikna edici bulgularla desteklemişlerdir. Ayrıca bahama adalarındaki sahil kayalarından örnekler alınmıştır. Bu taşların yaşı radyo karbon yöntemiyle hesaplanmıştır. Kayaların 15 000 yıllık olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu sonuç taşın Atlantis dönemine ait olduğu hakkında kesin bilgi vermemektedir. Bundan sonra araştırmacı Yunanistan da araştırmalarına devam etmiştir. Platon’un söylediklerine göre Atlantis herkül sütunları üzerine kurulmuştur. Su ve toprak halkalarından oluşan bir ülke idi.  Ülke köprülerle birbirine bağlı idi.

         Araştırmacı daha sonra Kıbrıs’tan özel aletler bulunduran bir gemiyle Akdeniz’e açılmıştır. Bundan sonra araştırmalarına Akdeniz’de devam etmiştir. Burada Kıbrıs ile Suriye arasında bir bölgede araştırma yapılmıştır. Bilim adamları Akdeniz’de Platon’un yazıtlarında tarif ettiği bir kentin bulunduğunu düşünüyordu. Burada deniz altına gelişmiş bir cihaz gönderilmiştir. Bu cihazla Atlantik kentinin kalıntıları araştırmıştır. Araştırmacı ayrıca Yunanistan’daki bazı adalarda da araştırma yapmıştır. Bu adaların yerinde önceden Atlantis uygarlığının bulunduğu düşünülüyordu. Girit adasındaki kalıntıların Atlantis ‘e ait olduğu düşünülüyordu. Buradaki kalıntılar Platon’un tarifine de uygunluk gösteriyordu. Özellikle boğa figürlerinin olması o dönemde boğanın kutsal olması nedeniyle buradaki kalıntıların atlantis’e ait olduğunu düşündürüyordu. Ancak bu kalıntıların 900 yıllık olduğu anlaşılmıştır.

         Akdeniz’de yapılan çalışmalarda bazı kalıntılar bulunmuştur. Bunlar ilk başta Atlantis’in kalıntıları olarak görülüyordu. Ancak yapılan araştırmalar yer şekillerinin doğal yollarla oluştuğunu ve bu kalıntıların daha sonraki yıllardan kalma olabileceğini düşündürmüştür.

 

   Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.Atlantis efsanesi neden insanların ilgisini çekmiştir?

2.Atlantis kıtası bulunabilmiş midir?

3. Araştırmacı hangi denizlerde araştırma yapmıştır?

4.Araştırmacı hangi adalarda araştırma yapmıştır?

5.Atlantis’in yeri konusunda kesin bir sonuç elde edilmiş midir?

6.Araştırmacı keşfe nerede başlamıştır?

7.Atlantis nasıl yok olmuştur?

8.Araştırmacı hangi aletlerden yararlanmıştır?

9.Boğa resimlerinin bulunması neden Girit adasındaki antik kentin Atlantis dönemine ait olabileceğini   düşündürmüştür?

10.Atlantis ilk olarak kimin yazıtlarında görülmüştür?

11.Atlantis nasıl bir imparatorluktu?

12.Atlantis Platon’a göre nasıl kaybolmuştur?

13. Atlantis’i 1930’lu yıllarda tekrar gündeme getiren bilim adamı kimdir?

14.Piramitlerin Atlantis halkı tarafından yapıldığını ileri süren bilim adamı kimdir?

15.Atlantis hangi bölgede bulunuyordu?

16. Araştırmacı araştırmalarına nerden başlamıştır?

17.Radyo karbon yaş belirleme yöntemi nedir?

18. Araştırmacı niçin bahama adalarında araştırma yapmaya başlamıştır?

19.Araştırmacı Yunanistan’da hangi bilim adamıyla görüşmüştür?

20.Bahama adalarında bulunarak incelenen taş kaç yıllıktır?

21.Atlantis kalıntılarının Akdeniz’de hangi ülkeler arasında olduğu ileri sürülmektedir?

22.Araştırmacı Yunanistan’da hangi adalarda araştırma yapmıştır?

23.Girit adasındaki antik kentte hangi canlının figürlerine rastlanmıştır?

24.Araştırmacı hangi teoriler üzerine araştırma yapmıştır?