Amazonda Tür Avcısı 45'

      

   Güney amerikanın amazon bölgesinde dünyanın en zengin primat nüfusu barınıyor. Ünlü bir primatolog olan araştırmacı bu bölgede yeni bir primat türü bulmak için araştırmalar yapıyor. Brezilya yağmur ormanlarında araştırma yapan mark, yeni bir tür bulmak bu bölgede yaşayan insanlardan yardım alıyor. Köylülerin birçok hayvanla bağlantıları olduğu için onların yardımı yeni bir tür bulmak için gereklidir.  Maymunlar evcil hayvan olarak yetiştirilebiliyor. Mark köylülerin tutsak ettikleri maymunları kurtarmak için gıda karşılığında maymunları köylülerden alıyor. Çünkü yerel halk geçimini avlanarak yapıyor. Bu bölgede yaşayan hayvanlardan biride güney Amerika tapiri, bilimsel kitaplara göre güney Amerika ve Asya ormanlarında dört tane tapir türü yaşıyor. Bunlar atlar ve gergedanla akraba olan ailenin son üyeleridir. Bu hayvanlar yaklaşık iki yüz elli kilo ağırlığında güney Amerika brezilya tapiri karada yaşayan en ağır memelidir. Bütün tapirlerin kısa bir hortumu vardır. Ancak güney Amerika tapiri, kulaklarının kenarındaki beyazlık ve açık renk ayaklarıyla ayrılır. Bu hayvanlara benzeyen fakat bunların yarısı büyüklükte olan ve her tarafı simsiyahtır. Eğer bu yeni bir türse çok ses getirebilir. Yerlilerin bahsettiği bir tür daha ise pekaridir.   Pekari domuza benzemesine rağmen hipopotamla daha yakın akrabadır. Bilim amazonda her iki tür pekari olduğunu söyler. Bu hayvan gürültücü sürüler halinde dolaşır. Fakat yerliler dört tür pekari olduğunu söylüyorlar. Mark köylülerin avladıkları hayvanların yeni bir tür olacaklarını düşünerek o hayvanları aramaya koyuluyor. Amazon manetesi boyu üç metreye yaklaşan şişman bir hayvandır. Kürek şeklinde bir kuyruğu vardır. Bıyıklı burnu esnektir. Vücudu tamamı gridir ve altında gelişli güzel beyaz lekeler vardır. Üreme hızı düşük olması ve avlanma gibi faktörlerden kaynaklı nesli tükenmekte olan hayvanlar arasındadır. Yerliler cüce maneteden bahsetmeleri bir efsanemi yoksa yeni bir tür mü şimdilik bilinmez. Yerliler avladıkları manetelerinin kafataslarını marka veriyorlar. Mark dev ile cüce manete arasında çok ince farkların olduğunu fark ediyor. Kukulu sürün olarak bilinen hovatsin dinozorlarla aynı dönemde yaşamışlar. hovatsin mis bir koku salgılar. Bu kuş biyolojik bir mucizedir. Sert bitkileri sindiren karmaşık bir midesi vardır. Mark ormandaki yolculuğuna devam ederken birçok bilinen hayvan türüyle karşılıyor. Amazon manetesi su yüzeyindeki bitkilerle besleniyor. Mark nehir tacirlerinden sürekli bilgi alıyor. Çünkü nehir tacirleri nehri sürekli dolaştıklarında ne olup bittiğinde genelde haberleri oluyor. Pembe nehir yunusu yani boto omurgası esnek olduğundan boynunu döndürebilir. Yunuslar gelişmiş sonarları sayesinde bulanık sularda rahat hareket edebilirler. Dev su samurları gelincik ailesinin en büyük üyeleridir. Balık yemeyi çok severler ve boyları neredeyse iki metreyi buluyor. Dev su samurları kürkleri için avlandıklarında sayılarında ciddi azalmalar görülmektedir. Tapirin çok az düşmanı var büyük kedilerin türleri avlanma yüzünden neredeyse tükenmek üzere ancak birkaç puma halen gölgelerde sinsice dolaşıyor sudan pek korkmuyor. Amazon manetesi günde on beş kilo yer ve günün sekiz saatini beslenerek geçirir. Yağmurlara bağlı olarak göç eder. Kuraklık döneminde yaklaşık iki yüz gün aç dayanabilir.

 

     Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır:

      S1.Hovatsilerin evrim açısından önemi nedir?

      S2.Cüce manetenin besin zincirinde hangi otlar vardır?

      S3.Sakız ağaçlarının bol olduğu alanlarda en çok bulunan primat hangisidir?

      S4 Bölgedeki en iri hayvan hangisidir?

      S5. Amazonda kaç tür pekari vardır?

      S6.Evrim sürecinde kabul edilen ilk kuş türü hangisidir?

      S7. Evrim sürecinin tümüyle görüldüğü canlı hangisidir?

      S.8 Pekarilerin yaşam alanları nerelerdir?