ASTEKLER

İspanyol kaynaklarına göre Astek imparatorluğu 16. Yüzyılın başlarında Orta Amerika da hüküm süren en büyük imparatorluktu.

 İspanyollar şuan Meksika olarak adlandırılan astek topraklarını 16.yüzyılda fethettiler.ispanyol istilacılar fetih sonrası astek topraklarında gördükleri karşısında çok şaşırmışlardı.asteklerin çok vahşi bir toplum oldukları hükmüne vardılar.çünkü astekler çok sayıda insanı tanrılarına adak olmalarını için kurban etmişlerdi.

 Astekler Meksika topraklarında imparatorluk kurmalarından önce göçebe olarak yaşayan bir toplumdu.rivayetlere göre daha önceki zamanlarda yaşayan astek ataları kaktüs bitkisinin üzerine tünemiş yılan yiyen kartal gördükleri topraklara yani şuan ki Meksika topraklarına yerleşmişler.bu olaydan sonra bu ikon astekler için kutsal hale geldi.bu topraklar yerleşim açısından çok zor koşullara sahip topraklardı,yerleşkesi bataklık ve zemini genellikle göl sularının çekildiği topraklardan oluşuyordu.astekler gelişmiş mühendislikleri sayesinde bu toprakları yerleşime uygun haline getirdiler ve devasa büyüklükte piramitlere benzer mabetler inşa ettiler.astekler kurdukları şehirlere tenplomayer ismini verdiler.imparatorluğun merkezi sayılan ve insanların kimi zaman kurban edildikleri meydana da zokala adını vermişlerdi.ispanyollar tarafından astekler tarafından inşa edilen kente tamamen ortadan kaldırılmak istendi,çünkü İspanyollar kentin şeytani emellerin ortaya konması için kurulduğunu düşünüyorlardı.ispanyol kaynakların göre astekler inanışlarına göre yaklaşık 100 tane tanrıya tapıyorlardı ve bu tanrılara sürekli insan kurban ediyorlardı.özel olarak yetiştirdikleri savaşçılarını düşman üzerine gönderiyorlar ve düşmanların öldürülmeden sağ olarak yakalanmasını istiyorlardı.sağ olarak yakalanan insanlar bir çeşit ayinlerle mabetlerde kurulan platformlara çıkarılıp sunak taşı üzerine yatırıldıktan sonra kalpleri çıkarılarak kurban ediyorlardı. Kalbi çıkarıldıktan sonra rahipler tarafında evrene ikram ediliyordu.geriye kalan cesedin derisi yüzülüyordu.daha sonra kafaları kesilerek özel olarak hazırlanan kafatası raflarına konuluyordu.kafatasları bu raflarda sergileniyordu.bu şekilde yapılan ayinler inanışlarına göre onlara bolluk ve bereket getiriyordu.hatta bu kurban etme ayinlerini yapmamaları halinde tanrılar tarafından cezalandırılacaklarını ve güneşin bir daha onları ısıtmayacağını ve ısıtmayacağını düşünüyorlardı.insanları savaştıkları topraklarda esir alan savaşçıların rütbelerini kurban ettikleri insan ettikleri insanlar ölçüsünde yükseliyordu.kim daha fazla insan esir alıp kurban ederse onun rütbesi diğerlerine göre daha çok yükseliyordu.astekler ele geçirdikleri insanları önce bölgedeki bitkilerin karışımından elde tikleri bir içki olan pulkey le uyuşturuyor ve kurbanın direncini en aza indiriyorlardı bu şekilde kurban kesme işini yapan rahiplerin işi kolaylaşıyordu.

 Çeşitli ispanyol kaynakları Asteklerin 4 gün içerisinde ele geçirdikleri toplam 80400 esiri ayinler eşliğinde kurban ettiklerini söylemektedir.fakat bilim insanlarını yaptıkları araştırmalara göre bu denli yüksek bir insan nüfusunun 4 gün gibi kısa bir süre de hem de ayinler eşliğinde kurban edilmesinin imkansız olduğunu ortaya çıkarmaktadır.dönemin savaş aletleri göz önüne alındığında bu kadar insanın bu kısa sürede kurban edilmesi çok büyük bir insan gücünün ve toplu bir şekilde ancak yapılabileceğini ortaya koymaktadır.asteklerin ayinler eşliğinde ve teker teker insan kurban ettikleri göz önüne alındığında imkansızlık daha da katlanmaktır.çeşitli astek kaynaklarında da insan kurban edildiğine rastlanmıştır fakat İspanyolların iddia ettiği ölüde insan edildiğinde bahsedilmemiştir bu da bu iddianın asılsız olduğunu ortaya koymaktadır.

                                                                                                                                                                       Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1.       Astek topraklarının şuan ki ismi nedir?

2.       astek toprakları kimler tarafında kaçıncı yüzyılda işgal edilmiştir

3.       istilacı güçler neden yerleşik şehri yok etmeye çalışmışlardır

4.       asteklerin kutsal kabul ettiği ikon nedir?

5.       asteklerin kurdukları şehirlere ne isim verilirdi?

6.       asteklerin imparatorluğun merkezi kabul ettikleri meydanın ismi nedir?

7.       asteklerin savaş esnasında esir alma politikası gütmesinin sebebi nedir?

8.       asteklerin yerleşik hayata geçmesi hangi olay sonrasında gerçekleşmiştir?

9.       astek askerlerinin rütbeleri hangi kritere göre ayarlanırdı?

10.    astek inanışlarına göre insan kurban edilmediği halde ne tür durumlarla karşılaşılırdı?

11.    insanların üzerinde insan kurban ettikleri taşa ne isim verilirdi?

12.    sizce 4 gün içerisinde günün koşulları da göz önüne alındığında 80400 insan kurban edilmesi ne denli gerçekçidir?

                                                                                              

                                                                                                 Fazıl Orhan fen bilgisi Öğr. 4.sınıf

                                                                                                                                                07