Arıların Sesizliği (ABD'de Arı kovanları toplu yok oluyor) 45'
    

  Tüm dünyada, binlerce arı kovanları, birkaç gün içinde boşalıyor. Ekolojik dengenin köşe taşlarından biri olan bu küçücük hayvanların neden yok olduğunu, bilim adamları çözmeye çalışıyorlar. Bilim adamları bu garip salgını önleyemezse bal arısı yeryüzünden tamamen silinecek. Arıların kaybolması insanların hayatını etkiliyor. Çünkü bitkilerin döllemesini onlar yapar. Onlar olmazsa toplayacak meyve de olmaz. Arılar 100 milyon yıldır polenleme görevinin başındadır. Arıların çiçekler ile aralarında simbiyotik bir ilişki vardır. Bazı arılar çiçeklerden nektar toplamak için para tonik değişikliklere uğramıştır. Bunun en güzel örneği bal arısı mühendislik harikası bir tasarıma sahiptir.  Bal arıları bizim için önemli olan yüz gıdanın polenlenmesini sağlıyor. Oysa bu küçük canlıların başı dertte, gizemli bir hastalıktan dolayı dünyada pek çok yerde yok oluyorlar. Bu duruma bilim adamları“ koloni çöküm hastalığı” adını veriyor. Arılar hasta olduklarında, kovanın geri kalanına hastalık yaymamak için kendilerini feda ederek ölmek için kovandan ayrılırlar. Ama bu kez kovandan ayrılanların sayısı oldukça fazla. Bu yok oluş için öne sürülen değişik fikirler var. Bunlar arıların kötü beslenmesi, tarım ilaçları, parazitlerin zararları, cep telefonlarının yönlerini şaşırtacağı gibi değişik fikirler üzerine araştırmalar yapılmıştır. En önemlisi, yapılan araştırmalar sonucunda IAPV virüsüne rastlanmıştır. Bilim adamları bu virüsü anlamaya ve mücadele etmenin yollarını bulmaya çalışıyorlar. Tüm dünyadan hükümetler acil fonlar ayırarak sorunu çözmeye çalışıyorlar. Eğer arılar bu hızla yok olmaya devam ederse, Pekin’de olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde, arıların yaptığı işi biz insanlar yapıyor olacağız.    

   Bal arıları çevre dengenin köşe taşlarından biri, besin zincirimiz açısından vazgeçilmemiz. Ama tüm dünyada bal arıları yok oluyor. Ama tüm dünyada bal arıları yok oluyor. ABD’deki bal arıların üçte birisi kayboldu. Bilim insanı bu acil gizemi çözmek için çaba harcıyor.  Bilim adamları bu salgını çözemezse bal arıları yeryüzünde tamamen silinecektir. Arı kovanları gizemli bir biçimde boşalıyor. Bu olağan üstü duruma koloni çöküm hastalığı adı veriliyor. ABD’nin otuz beş eyaletinde arı kovanları gizemli bir şekilde boşalıyor. Bu ülkede üretilen gıdaların üçte biri bal arılarından elde ediliyor.  Bal arıları bizim için önemli olan yüz gıdanın polenleşmesini sağlıyor. Bu ülkenin pazarına katkıları on beş milyar doları buluyor. Bitkilerin döllenmesi tek bir türe bağlı onların da başları beladadır. Arıların kaybolması tüm dünyada ortak bir soruşturma yürütülmesine neden oldu.  Arıcılar ve bilim adamları arıların neden kaybolduğunu bulmaya çalışıyor. Olası şüpheliler arasında zehirli tarım ilaçları, parazitler olabilir. Arılar yüz milyon yıldır bu görevin başında, çiçekli bitkiler eş zamanlı evrim geçirdikleri için mükemmel bir ortaklık geliştirmişlerdir. Arılar çiçeklerdeki yüksek proteinli polenleri toplar ve bitkilerde onlara nektar adı verdikleri şekerli öz suyunu sunarak ödüllendirirler. Bazı arılar nektar toplamak için anatomik değişikliğe uğramıştır. Bal arılarının tasarımı hem form hem de fonksiyonellik açıdan tam bir mühendislik harikasıdır. Bal arıları yaşamları pahasına zehirli iğnelerini bir sefer kullanırlar. Dört kanadı birbirine küçük kancalarla bağlıdır ve saniyede iki yüzden fazla kanatlarını çırparlar.2006 da Amerika da bir çiftlik sahibinin arıları çoğunluğu kısa bir süre içinde kayboldu. Diğer ülkelerde de bu olaylara rastlanıldı. Bu sorun kamuoyunun dikkatini çekmek için yeterliydi arı kovanları kısa bir süre içinde boşalıyordu. Bu duruma neyin sebep olduğu bilinemiyordu. Sağlıklı bir arı kovanı mükemmel bir organizma gibi çalışır. Tüm bu hareketliğin merkezinde kraliçe arı vardır. Bir yumurta makinesi olan kraliçe tüm hayatı boyunca iki milyon yumurta üretir. İşçi arılarının tamamı dişidir. Koloninin gücünü dişi oluşturur. Otuz binlik tipik bir arı kovanında kraliçe arı iki bin yumurta üretir. Kovanda sadece yüz tane erkek vardır. Bunlara damızlıkta denilir. Şişko bedenleri ve iri gözleri olan erkek arılarının yapısı nektar ya da polen toplamaya uygun değildir. Beslenmeleri işçi arılara bağlıdır. Yazın işçi arılar sadece otuz gün yaşar.  Arı hastalıklarıyla uğraşan bir bilim adamı hastalığa neden olan patojenin araştırılmasıyla aslında arıların bir hastalığa değil de birçok hastalığa birden yakalandığı görüldü. Arıların tek bir nedenden dolayı ölmediği ortaya çıktı. Bu hastalığa yakalanan birçok arıda, birçok bakteri ve virüse rastlandı. Tarım ilaçları koloni çöküm hastalığının olası bir nedeninin tarım ilaçlarının olabileceği söylendi. Tarım ilaçları arıların bağışıklık sistemini zayıflatıp hastalığa yakalanmasını kolaylaştırıyordu. Diğer bir yandan araştırmacılar arıların tek bir ürünle beslenmesinin arıların bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olup koloni çöküm hastalığına yakalanmayı kolaylaştırdığını söylüyorlardı. Çinin pekin ilçesinde bir zamanlar kullanılan tarımsal ilaçlar buradaki bal arılarının ve diğer polenleşmeyi sağlayan hayvanların yok olmasına neden olmuştur. Buda polenli bitkilerin azalmasına neden olmuştur. Bu yüzden çiftçiler her yıl nisanda bal arısı rolünü oynamak zorundadırlar. İnsanlar bitkileri elle döllüyorlar. Yapılan incelemeler koloni çöküm hastalığına neden olan bir virüsün varlığını keşfettiler.

Bu filmde; arıların önemi, anatomik yapısı, ekosistemdeki yeri, kolonilerdeki davranışları, bal üretimi, arıları yok eden nedenler vb. konulara genişçe yer verilmiştir.

            Arılar çiçekli bitkilerin tozlaşmasında büyük rol alırlar. Gıda ürünlerimizden tahılları çıkarırsak diğer bütün gıda ürünlerinin çoğunu arılara ve diğer polenleyicelere borçlu olduğumuzu görürüz. Polenleyici canlılar arasında büyük öneme sahip olan arıların bazı nedenlerden dolayı toplu yok oluşu bütün dünyada görülen bir olay haline geldi. Dünyada bir çok bilimsel çalışma arı kolonilerinin toplu yok oluşlarını araştırmaya yönelik yapılmıştır. Dünyada arıcılık sektörün büyük bir darbe alması bu araştırmaları hızlandırıcı etki yapmıştır. Fakat arıların toplu yok oluşuna herhangi tek bir nedenin değil de, bir çok faktörün koloni hastalığına neden olmuş olabileceği yönünde genel bir fikir oluştuğu görülmektedir. Arıları etkileyen bu olumsuz insan kaynaklı faktörler, arıları da olumsuz etkilemiştir.

 

 

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır:

 

S1. Bal arılarının döllenmeleri nerede gerçekleştirilir?

S2. Bala en zarar veren hayvan hangisidir?

S3. Arıları her iki gözü kaç mercekten oluşur?

S4. Arıların kaybolması ile ilgili medyada yer alan spekülasyonlar nelerdir?

S5. Uç ek gözlerin işlevi nedir?

S6. Bal arılarında haberleşme nasıl gerçekleşir?

S7. Koloni çöküm hastalığına neden virüs hangisidir?

S8. Koloni çöküm hastalığına neden olan virüs hangi ülkeden dünyaya yayılmıştır?
S9. Arıların insan hayatına katkıları nelerdir?
S10.Arılarda iletişim nasıldır?
S11.Dünyanın pek çok ülkesinde arı kovanları neden boşalıyor?
S12.Bu hayvanların ölümü üzerine ortaya atılan fikirler ve yapılan çalışmalar nelerdir?
S13.Arıların yok olmasıyla birlikte bizleri bekleyen sonuçlar nelerdir?
S14.Bu yok oluşa karşı üretilen alternatif çözüm yolu nedir?

15.Arıların tozlaşmaya etkisi nedir?

16.Koloni Çöküm Hastalığı nedir?

17.Arılar nasıl organize olurlar?

18.Arıların anatomik yapısı nasıldır?

19.Elle polenleme mümkün müdür?

20.Bal nedir?

21.Arıcılık nasıl yapılır?