Antik Savaşlar Truva Savaşı Gizemi Truva Kuşatması Gerçekleşti mi?

Yaşanılan tüm çağlar boyunca savaş dehşeti çağrıştırmıştır. Buna rağmen insanlar diğer milletlere üstünlük sağlamak için teknolojiyi takip edip değişik teknikler kullanmışlardır. Bu antik çağ için de geçerli olmuştur. Antik çağ denince akla kuşkusuz ilk olarak Homerus’un yazdığı İlyada Destanı geliyor. Akla gelen diğer şeyler ise antik çağda savaş tekniklerinin ne kadar geliştiğiydi.bilindiği üzre tarihin en büyük kuşatmalarından biri Truva kuşatmasıdır ve 10 yıl sürmüştür. Antik çağ bronz devri olarak da bilinir.

Truva kuşatması Helen adında güzel bir prenses yüzünden olmuştur. Yunan Kralının eşi olan Helen Truva Prensi Paris e kaçar. Bu sebeple savaş çıkmıştır. Truva aşılmaz surları ile bilinirdi. Yunanlıların bunu geçmesi için yeterli donanımın olup olmadığı tarihi kalıntılar ile gün ışığına çıkmıştır. Truva savaşından çok önce bile –MÖ500- savaş makinelerinin olduğu kanıtlanmış. Bu savaş makinelerine sahip olan ülke Asurlulardır. İlyada destanında anlatılan olay şöyle idi; Helen i geri almak isteyen yunan kralı savaş açar ; fakat surları 10 yıl boyunca aşamaz.savaş sırasında kahraman olarak öne aşil çıkar. Asil güçlü bir savaşçıydı. Yunan prensi ile ilk olarak o savaştı. Kazandı ve onu öldürdü. Ardından surların aşılmaması sebebiyle her kış kendi ülkesine geri dönen yunanlıların bir fikre ihtiyacı vardı ve uzun zaman aldı. Bu fikir Mikanostan çıktı.  10 yılın ardından Mikanos Agamennon un aklına iyi bir fikir gelir ve askerlerini hazırladığı at şeklindeki savaş makinesinin içine koyarak Truva surlarının önüne koyar. Böylelikle Truva kuşatılır.

 Bulunan kalıntılar ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki Truva Kuşatması gerçekten olmuştur.

Savaşta birçok alet kullanılmıştır. Bunlar panapoli adı verilen zırhlar, kalkanlar, mızraklar,akrep zehirleri vb. dır. Bunlar da incelendiğinde teknolojilerinin ne kadar geliştiği gözler önüne seriliyor. Savaşın olduğu ihtimali gerçekten çok yüksek. Lakin araştıran bilim adamlarının deyimiyle 100 yıl sonra bile Truva gizemi araştırılacak.


      Antik dünyada savaş dehşetle eş anlamlıydı. Ancak yine de kahramanlık destanlarında savaşların olduğu yazmaktaydı. Bu destanlardan birine konu olan ve tarihin en ünlü kuşatması olarak adlandırılan savaş Turuva Savaşı’ydı.

     Antik dünya felsefe, bilim ve sanat alanında gelişme gösteren bir uygarlık olarak bilinirken, son yapılan incelemelerde savaş sanatında da çok başarılı olduğu, gelişmiş savaş makinaları kullanıldığı görülmüştür. Gelişmiş savaş makinalarının kullanıldığı savaşlardan biri de Turuva Savaşı’dır. Turuva Homeros’un İlyada adlı destanında anlatılmaktadır. İlyada’ya göre savaş Turuva’lı Paris’in Sparta Kralı Menelaus’un karısı Helen’i Turuva’ya kaçırması ile başlar. Helen çok güzel bir kadındır.Helen’in kaçırılmasını kabullenemeyen Menelaus kardeşi Miken Kralı Agamemnon’dan yardım ister. İki kardeş Helen’i almak için dev çapta bir saldırı planı yapmaya başlar. Antik Yunanlar küçük kent eyaletleri olmalarına rağmen güçlü ordulara sahiptirler. Düşmanlarına karşı birlik olup amansızca savaşırlar. Agamemnon diğer Yunan liderlerine bir çağrı yapar ve Helen’i geri almak, güçlü bir devlet olan Turuva’yı ele geçirmek için bir ordu kurarlar. 100 gemiden oluşan 5000 kişilik bu dev ordu Akdeniz’i geçen en büyük ordu olarak adını tarihe yazdırır. Bu gemilerin çoğu pentokonter yani korunaklı gemilerdir.

     Pentokonterler yaklaşık 35 metre boyundadır. Genişliği ise kürekçilerin rahat kürek çekmeleri için 6 metredir. Ancak bu ordunun aşması gereken büyük bir engel daha vardır. Bu engel Turuvalılar’ın beton yığınlarından oluşan surlarıdır. Yunanlar’ın dışardaki bu savaşa dayanmaları için mifer, zırh ve kalkanlarının dayanıklı olması gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda bulunan zırh, mifer ve kalkanların dayanıklı olduğu görülmüştür.

     Antik dünyada kimyasal ve biyolojik silahlar da kullanılmıştır. Bunlar akrep bombaları, zehirli böcekler ve duman bulutlarıdır. Ancak zırh, miğfer, kalkan, kimyasal ve biyolojik silahlar Yunanlar’ı Turuva surlarından içeri sokmaya yetmemiştir. Savaş 10 yıl sürmüştür.Yunanlılar’ın şehrin dev duvarlarını aşmak için artık bir mühendislik harikası yaratması gerekmektedir.

     Londra’da bulunan İngiltere Müzesi’ndeki arkeologlar çöl krallığı olan Asurlular’dan kalan ipuçlarını incelemiş ve karmaşık savaş makineleri kullandıklarını görmüştür. Duvar Sineği adı verilen bu makina tekerleklidir ve ön kısmında kubbe şeklinde bir korunağı bulunmaktadır. Bu korunak bir atın boyun kısmını andırmaktadır. Asurlular bu savaş makinasını Turuva Savaşı’ndan 600 yıl önce kullanmışlardır. Bu da Yunanlılar’ın da böyle bir makina yapabileceği anlamına gelmektedir.

    Yunan komutanı Agamemnon’un yakın arkadaşı Odysseus’dan tarihte eşine rastlanmamış bir savaş makinesi yapmasını ister. Odysseus bu savaş makinesinin Turuvalılar tarafından içeri alınması gerektiğini düşünür ve bu doğrultuda bir plan yapar. Ahşap bir at yapmaya karar veren Odysseus malzeme olarakta kıyıdaki pentokonter gemilerini kullanır. Yapılan bu atın içine de bir manga özel komando yerleştirir. Yapılan bu at Turuva’nın ken kapısına bırakılır. Turuvalılar’a göre Yunanlılar savaşı bırakmış ve yolculuğun güvende geçmesi için atı tanrılara adamıştır. Turuvalılar için at kutsal sayıldığından bu atı kent sınırlarından içeri alıp kendi tanrılarına adamak isterler ve içeri alırlar. Bundan sonrasını sadece hayal edebilir.

    Heinrich Schlieman Homeros’un Turuvası’nı bulmak için harekete geçti ve İlyada’yı şifrelendirerek okudu. Turuva’nın Kuzeydoğu Anadolu’da bir dağ olduğunu saptadı. Bu bölgeyi araştırmaya karar verip kazı çalışmalarına başladı. Türkiye’ye Hisarlık Bölgesi’ne gitti. Kısa süre sonra muhteşem bir kentin kalıntılarıyla karşılaştı. Burası Turuva’ydı. 1961’de ise Turuva Atı makinesinin kullanıldığına dair önemli bir bulguya rastlanıldı. Bulunan obje Antik tarihin en önemli bulgularından biriydi. Bulunan bu vazoya Mikanos Vazosu adı verildi.Bu vazonun üzerinde bir atın içinde askerlerin oturduğu görülmektedir.

 

 

 

        Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1-      Savaşta teknoloji neden önemlidir?

2-      Antik çağda surları yıkacak tanklar, toplar biyolojik silahlar var mıydı?

3-      Tarihin en önemli kuşatması hangisidir?

4-      Antik çağda savaşa dair neler yapılmıştır?

5-      Truva savaşı hangi çağda oldu?

6-      Gelişmiş silahlara ihtiyaç hangi ülkenin savaşı ile başlamıştır?

7-      Truva destanını kim yazmıştır?

8-      Homerus hangi tarihte yaşamıştır?

9-      Birbirine düşman ülkeler bazı sebepler dolayısıyla birlik olmuşlardır. Neden?

10-   Truva kuşatması kaç yıl sürmüştür?

11-   Truvalılar Asurlulardan mı etkilenmiştir?

12-   Sunak nedir?

13-   Panapoli nedir?

14-   Antik dünyada savaş ne anlama gelmektedir?

15-   Antik dünyada uygarlıklar hangi alanda gelişmeler göstermiştir?

16-   Turuva Savaşı Homeros’un hangi destanında anlatılmaktadır?

17-   Turuva Savaşı’nın başlama nedeni nedir?

18-   Helen’i almak isteyen Menelaus kimden yardım ister?

19-   Yunanlılar’ın dışarıdaki savaşa dayanmaları için nelere ihtiyaçları vardır?

20-   Savaşta kimyasal ve biyolojik silahlar kullanılmış mıdır?

21-   Savaş neden on yıl sürmüştür?

22-   Agamemnon yakın arkadaşı Odysseus’dan hangi konuda yardım ister?

23-   Turuvalılar Turuva Atı’nı neden kent sınırlarından içeri almıştır?

24-   Türkiyede’ki Hisarlık Bölgesi’nde Turuva kentini kim bulmuştur?

25-   Turuva Atı’nın var olup olmadığı ne zaman ve nasıl anlaşılmıştır?

 

 

 

 

Seher Ertunç  8010004002 Fen bilgisi  4.sınıf ve Burak Bağrıaçık No:9010002035 Bölüm:Biyoloji Öğretmenliği