ANTİK MISIRLILARDA ÖLÜM SONRASI DÜNYAYA AİT VAHŞİ KUTSİYET VE ÖLÜLERİNİ ÖTE DÜNYAYA GÖNDERİŞ SEROMONİ VE MUMYALAMA TABULARI(45 DAKİKA) 

  

 

   İsa'nın doğumundan 1200 yıl kadar önce eski Mısır inanışına göre tüm saygın Mısırlıların badeni mumyalanıp Mısırın kutsal yerlerine gömülürlerdi. Mısırlılar için önemli olan fiziksel bedendi. Çünkü beden iyi korunursa ileride ruhun bedeni yeraltında tanıyacağı ve yeniden birleşeceğine inanılırdı. İnanışa göre bu yolculukta ayrıntılı bir rehbere ihtiyaç vardı. Bu rehbere Geçitler Kitabı deniliyor ve mumyanın mezar taşlarına çiziliyor. Eski Mısırda bir kral öldüğünde güneş tanrısına dönüşür. Ölü ruhu yeraltında bir dizi başka ölü ruhlar karşılar. Bu ruhlarla savaşında Güneş Tanrısı firavunla birleşir. Güneş Tanrısı'nın veya Firavun'un bu yolculuğu başaramaması durumunda dünyanın sonunun geleceğine inanmaları eski mısırlıların en büyük korkusuydu.

                Ölü ruhların saat başı bir tane olmak üzere oniki kapıdan geçer. Bu kapılarda yılanlar beklerdi.

Bunun nedeni saflaşmamış yani bir geçitten diğerine geçecek büyü gücüne sahip olmayanlara engel olmaktı. Ölü ruhların buradan geçebilmesi için yılanların adını söylemesi gerekirdi.

   Ebedi yaşam Mısır uygarlığının temelini oluşturur. Bu sayede görkemli bir mimari oluşturmuşlardı. Zanaatkarlar ölümden sonra yaşama giden mükemmel bir geçit hazırlayarak 3000 yıl sürecek bir uygarlığın temelini atmışlardır.

   Hawass adındaki bir bilim adamı eski Mısır krallarından 1.Seti'nin mezarını araştırmıştır. Bunun          

sonucunda kralın gömüldüğü odanın altına uzanan garip bir tüneli keşfetmiştir. Kralın mezarının tünelin sonunda olduğuna inanılıyordu. Eski mısır inancına göre üçüncü kapı cehennem alevleriyle kaplıydı. Firavun Güneş Tanrısı'yla bütünleştiği için rahatlıkla geçtiğine inanılırdı. Bununla beraber Firavun'a şeytanın yılan olarak bedenleşmiş hali olan şeytanlarda karşı olabiliyorlardı.

   Mısırlılar Firavun'un dirilişini kesinleştirmek için mezar duvarlarına semavi dört kitabı yazmışlardır.

Bunun Firavunun yolculuğunda turistik bir rehberdir. Firavunların ölümden sonraki yaşamı hayal ettiklerinin belirtilerini araştırmak için Abidos'a gelmişlerdir.

   Yapılan çalışmalarada ölenin yanına yiyecek şarap ve bira koyma adetinin geliştiği bulunmuştur.   1. Hanedan yanlarına silah mücevher ve uşaklarınıda öldürerek yanlarına aldıklarını öğrenmişlerdir. Bunlar arasında aile fertleri ve danışmanlarda vardır.

   Mısırlılar için en önemli tanrı Osimus’tur. İlk firavun olduğuna inanılan ve tüm ölüleri yargılayan en önemli tanrı Osimus’tur. Mısır Kralı Seti'nin yolculuğunda 6. saatinde Osimus'un mahkeme salonuna vardığında Yer altı dünyasının tanrısıyla birleşir.

   Ölüler diyarındaki Apofsin'in saldırmasından sonraki en önemli anı ayrılan ruhun tekrar bedenle birleşmesidir.

   7.saatte iblislere günahkarları cezalandırmalarını emrediyor.8. Saatte mumyalar yataklarına dönüyorlar.9.saatte ölü ruhlar iksel suların içinde canlanıyor ve doğum sonuçlanana kadar devam ediyor.

   1. Seti'nin tünelinin uzunluğu 120 metreye ulaştı. Devamının olduğu ancak sıcaklığın çok yükselmesi çalışmaları engellediğinden daha derine gidilemedi.

 

           Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

1.Geçitler Kitabı Mısırlılar için neden gerekli?

2.Mısırlıların en büyük korkusu neydi?

3.Ölü ruhlar kaç kapıdan geçer?

4.Mısırlılar mezar duvarlarına ne yazıyorlardı?

5.Mısırlılarda ölenin yanına neler konulmaktaydı?

6.Mısırlıların en önemli tanrısı kimdir?

7.Tünel çalışmaları neden durmuştur?

8.1.  seti'nin tünelinin uzunluğu kaç metredir?

9.Mısırlılar için önemli olan nedir?

            10.Eski mısırda kral öldüğünde neye dönüşür?

            11.Ölü ruhların geçtiği kapılarda ölüleri ne bekler?

            12. 7. saatte 1.Seti neyi emrediyor?

 

 

 

                                                                                                  FATİH EKECİK EĞİTİM BİYOLOJİ 4.SINIF