Antik Çağın Ajanların Kullandıkları Antik Araçlar 45 Dakika

Tarihteki özel ajanların gizemi binlerce yıl geçmişe uzanır.İmparatorların tahtlarını korumak için en gizli emirleri uygulamışlardır.Roma’yı kurtarmak için dünyanın ilk can kurtaran yeleğini ajan giymiştir.Yumurtanın içine gizli mesaj yazan İtalyan ajandır.Gizli ajanlar yalnız çalışırlar,düşman hattının ardında imkansızı zorlarlar.Gizli ajanlar yumurtanın içine yazı yazmanın yanı sıra öldürmek için de eğitilmişlerdir.Amaç bazen sabotaj bazen suikast ve daima bilgi toplamaktır.Kullandıkları silah bazen basit bir bıçak olurken bazen saatli bomba kadar karmaşık silah kullanmışlardır.Günümüz istihbaratında ajanlar kullanılmaktadır.15.yüzyıl suikastcileri ve ajanları olan ninjalar gizemli savaş tekniği kullanmaktadırlar.Bu sanat bugün bile gizemini korumaktadır.Ninjaların temel savaş tekniği silahsız dövüş olan jujisudur.Düşmanı tutarak,çekerek ve iterek yere düşüren savaş sanatıdır.Ninjalar basit ama ölümcül silahlar kullanmışlardır en önemlileri şurikendir.Şuriken,hedefe fırlatma,yakın mesafede kesmek yada parçalamak için kullanılır.1955’de Çinli ajanlar ve CIA mensupları Çinli lidere suikast düzenlemek için uçağa saatli bomba yerleştirmişlerdir ve uçak infilak edip denize düşmüştür.16.yüzyılda yazılmış bir belgede ilk saatli bombanın kullanıldığı yönünde ipuçları bulunmaktadır.O zamanlardaki saatli bomba zaman geciktirme sistemine sahip olduğu görülmektedir.İlk mekanik saatler 13.yüzyılda daha çok kamusal olarak üretilmiştir.Genellikle kulelerde olur ve her saat başını haber verir.Bu saatler çanlar yardımıyla saat başı ses çıkarırlar.Ayinlerde genellikle kullanılan çanlar bir ağırlık ve çanlardan meydana gelmiştir.Saatli bombanın çalışmasını sağlayan çark kilididir.Küçük ve kolay kurulabilir.Devrim niteliğinde olan bu mekanizmanın önemi fünyeyi ateşlemek ve zamanı ayarlamaktır.Haberleşmede 3 eski iletişim tekniği kullanılmıştır.Bunar;at,posta güvercini ve ateş istasyonlarıdır.Posta güvercinlerinin tarihi mısırlılara dayanır.Hiç savaş kaybetmeyen 4 milyon km kare alan fetheden Büyük İskender,güçlü bir orduya sahip olduğu gibi güçlü bir istihbarata da sahiptir.Bu nedenle genç yaşında büyük bir alana hükmetmiştir.Ateş ışını saniyede 320 km hızla,at ortalama 25 km hızla,güvercin ortalama 50 km hızla mesaj iletebilmektedir.Fakat deneyde güvercin birinci olmuştur.Işık hızındaki ateş istasyonunun başarılı olamayışının nedeni operatörlerin eğitimsiz olmasıdır.Sistem yada teknoloji ne olursa olsun ajanların eğitimi,becerisi ve cesareti savaşın gidişatını değiştirmiştir.İstihbarat geçmişte ve günümüzde insan faktörüne bağlıdır.Antik dünya teknolojilerin gelişmesiyle oldu fakat gizli ajanların dehası ve cesareti ile yaratıldı.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

   SORULAR

1.       Ajanlar niçin eğitilmişlerdir?

2.       Ajanların amaçları nelerdir?

3.       Ajanların kullandıkları malzemeler nelerdir?

4.       15.yüzyıl ajanları olan ninjalar hangi savaş tekniğini kullanmışlardır?

5.       Ninjaların kullandıkları araçlar nelerdir?

6.       Jujisu nasıl bir dövüş sanatıdır?

7.       Jujisu Ninjaları hangi durumlarda ustalaştırmıştır?

8.       İlk saatli bomba ne zaman yapılmıştır?

9.       Saatli bombanın çalışma sistemi nasıldır ve amacı nedir?

10.   İlk mekanik saatler ne zaman ve ne amaçla üretilmiştir?

11.   Çark kilidinin önemi nedir? Mekanizma nasıl çalışır?

12.   Antik çağda haberleşmede neler kullanılmıştır?

Hamit SEVİNÇ EĞİTİM BİYOLOJİ 3.SINIF