ALTINCI HİS VAR MI? (BİLİMSEL ÖLÇÜTLER)

                                                                       

            Araştırmacılar beynimizin kıvrımlarının derinliklerine daldılar. Körlerin aslında görebildiklerini söylediler. Düşüncelerin uzay boşluğu boyunca uçtuğunu iddia ettiler. Her nasılsa gelecekte olabilecekleri hissetme gücüne sahip olduğumuzu söylediler. Hollanda’daki Tilburg üniversitesi bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre insan duyguları kişiden kişiye nasıl yolculuk ettiği hakkında somut iddialar ortaya koymaya çalışıyor. En önemli araştırmaları kör görüşü denilen bir araştırma üzerinde yoğunlaşmıştır.  Bu bağlamda insanların görsel algının ancak sağlıklı gözlerle olabildiği düşüncesi hakimdir. Gözler sadece beyne bağlı oldukları için görürler. Bazen normal görünen bir gözün sinirsel bir hasar nedeni ile görememesi söz konusudur. Sağlıklı bir beyinde görsel korteks adı verilen bölgeye gözler aracılığı ile uyarıcılar senkronize bir şekilde akar. Görsel kortekste oluşan bir hasar genel olarak felçten kaynaklı gerçekleşir. Bu nedenle uyarıcılar beyinde toplanamaz. Felç genelde hastanın tek tarafını etkiler ve hastanın tek gözü kör olur. Bu konuyla ilgili üniversite bünyesinde yapılan araştırma şöyledir. Tek gözü görmeyen birey üzerinde yapılan bu araştırma, bilgisayar ekranını iki kısma ayırıp her kısma ayrı duygular belirten resimler yansıtması ile başlar. Hastanın görmeyen gözü tarafına mutlu, üzgün veya hüzünlü duygular yansıtılıyor. Hastanın yüzüne bağlanan elektrotlar, yüz kasları gösterilen resimlere en ufak bir tepki bile gösterirse bunu kaydediyorlar. Hasta aslında görmediği bir ekranda bulunan resmin gösterdiği duyguyu yaşıyorlar. Bu hastalar kör gözlerinin aslında göremediği duyguları bilinçsiz olarak yüzlerine yansıtıyorlar. Hastalara ‘’Biliyor musunuz yoksa tahmin mi ediyorsunuz?’’ diye sorulduğunda ise sistemli olarak tahmin ettikleri yönünde cevaplar alınıyor.

             Roger Nelson son otuz yılını küresel akılla ilgili bir kanıt aramakla geçirmiştir. Yaptığı araştırmalara göre insanların rastgele numara üreticilerinin bulduğu sonuçları küçük ama belirgin miktarda değiştirebildiklerini kaydetmiştir. Buna bağlı olarak Roger, eğer sadece bir kişinin düşünce yoluyla bu numaraları değiştirebildiğini iddia ederse, tüm bir şehrin de bunu yapabileceğini söylüyor. Obama seçimleri ile ilgili yapılan bir deneyde, bireylerin ortak düşünce yoluyla fikirlerini kitlelere yayabildiği gözlenmiştir. Biyolog Rupert Chelray cevabın tüm yaşayan varlıklar tarafından üretilen gizli bir alanda yaptığına inanıyor. Buna morfik alan diyor. Tıpkı mıknatısların kendi etraflarında oluşturdukları manyetik alanlar gibi insanların da bir çeşit etkileşim alanları bulunduğunu iddia ediyor. Rupert’a göre bu morfik alan, kuşların mükemmel bir dizilimle uçmalarını, devasa hayvanların uzun mesafelerde yönlerini bulmalarını sağlayan şeyin ta kendisidir. Ayrıca birisi bize gözlerini dikip baktığında kendimizi rahatsız hissetmemizin nedeni de budur. 6. His, uzak sayılabilecek bir mesafeden bilgileri etkin bir şekilde fark etme yeteneğidir. Başka bir teoriye göre dünyanın manyetik alanı dalgalı bir okyanus gibidir. Beynimizdeki elektriksel aktiviteler bu okyanus boyunca sörf yapabilir ve bir kişiden bir diğer kişiye geçebilir. Yapılan deneyde deneklerin birbirinden 7 metre uzakta bulunan ve birbirinden ve dünyanın manyetik alanından izole olan iki odada bulunuyor. Tasarlanan bir manyetik alan oluşturucu ile deneklerin aynı manyetik alanı paylaşmaları sağlanıyor. Deneklerden birinin odasında ışıklar yanıp sönerken, diğer oda tamamen karanlık bırakılıyor. Deney sonucunda ışıklar yanıp sönmeye başladığında karanlık bölgede bulunan denek’in beyin aktivitelerinin arttığı gözlenmiştir. Sorulduğunda ise ışığın bulunduğu odada olmamasına rağmen ışığı gördüğünü söylemiştir.

 

         6. His denen olgu aslında bütün canlıların soludukları havayı bir manyetik alan olarak kullanıp birbiriyle iletişime geçme, yön bulma, kordinasyon ve hayatta kalma güdülerini ortaya çıkaran bir sistemdir. Araştırmacıların uzay boşluğu boyunca düşüncelerin uçtuğunu söylemektedirler. Geleceği önceden tahmin etmeyi de içe doğmaya bağlamaktadırlar. Yapılan tüm araştırmalar da bu teoriyi ispatlar niteliktedir.

 

   AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLARI FİLMİN AYRINTILARINDA VARDIR.

 

1-Altıncı his nedir? Açıklayınız.

2-Morfik alan nedir? Açıklayınız.

3-Nörobiyologlara göre düşünce nedir? Açıklayınız.

4-İçe doğma nedir? Açıklayınız.

5-Hollanda üniversitesinin yaptığı araştırmaların konusu nedir?

6-Sağlıklı bir beyinde görme nasıl gerçekleşir?

7-Küresel bilinç projesini kısaca açıklayınız.

8-Hayvanların yön bulma ve düzen içinde hareket etmelerini Biyolog Rupert Cheldray neye bağlıyor?

9-New York bilinç topluluğu üyesi David Chandlers’ın bilinçle ilgili düşünceleri nelerdir?

10-Dünyada oluşan büyük sapmalar en sık hangi zamanlarda görülür?

11-bir zihinde bir ötekine uçabileceğine dair yapılan deneyler hakkında kısaca bilgi veriniz?

12-İnsanları gelecekteki olayları tahmin edip edemeyeceği hakkındaki deneyler nasıl sonuçlanmıştır?

13-Rastgele numara üreticilerini düşünce gücüyle kontrol etmek mümkün müdür? Açıklayınız.

14-Beatrice’ye göre duygular nerede gerçekleşir?

15-Birinin bize bakıp bakmadığını araştıran deney hakkında bilgi veriniz?

16-Görsel algılama sisteminin birden fazla yolu olmasına rağmen neden sadece bir tanesi hakkında bilgi sahibiyiz?

 

.

 

                                                  Nurullah YILDIZ  FEN BİLGİSİ 4.A 09010004004