Algıda  Değişmezlik (Eğitim Anahtar-Fıtrat Kilit Yöntemi) Öğretim, Öğrenme ve Eğitim  Sisteminin Kurallarını Geliştirmek İçin Hayal Gücünü Doğru  Kullanmamızın  Bilimsel Açıklaması

            Oyuncak bir denizaltından yapılan maketin üzerindeki oynanmayla canavar efsanesi halk arasında yayılmaktadır. Loch Ness canavarı çekilen iki farklı resimle efsaneleşiyor. Efsaneyi daha kalıcı yaptıran resmi saygın bir Londralı cerrah olan Robert Wilson bu efsaneye ortak olmaya ikna ediliyor. Şakalardan hoşlanan Wilson basına bu resmi kendisinin çektiğini iddia etmeye razı olur. Bu hile inanılmaz bir başarı sağladı ve Ness’inin varlığının bir delili olarak kabul edildi. Hayret verici şekilde gerçek hikâye 50 yıl boyunca bir sır olarak kaldı. Bu hilenin gerçek hikâyesi küçük zümreler tarafından biliniyordu ama asla halka yayılmadı.

            Psikolog ve yanılsama uzmanı Helen Ross bu efsanenin insanların suyun içinde normal objeler gördükleri halde canavar gördüklerini sanmalarını sağlayacak kadar güçlü olduğuna inanıyor. Karşılarında belli belirsiz bir şey olduğu zaman insanlar çoğunlukla ne gördüklerini bilmez ve binbir çeşit garip objeler gördüklerini zannederler. Bu yanan ateşin içinde yüzler görmek veya mürekkep lekelerini yaratıklara benzetmek gibi bir şeydir. Bir şey görmek için göle bakan binlerce insan içinden bir iki tanesinin bir canavar gördüğünden kesinlikle emin olunması şaşırtıcı bir şey değil. Loch Ness projesinin üyeleri gibi tüm şüpheciler Loch Ness’in kendine has topografisinin canavar görme iddialarına yol açtığı inanılıyor. Loch Ness araştırmacısı Adrian Shine Loch’ta göz yanılmalarını yaratan iki faktörün etkili olduğunu ileri sürüyor. İlk olarak Loch güneybatı ve kuzeydoğu rüzgârlarıyla aynı yönde uzandığı için bir rüzgâr tüneli görevi görüyor. İkincisi ise fazlasıyla derin olmasından dolayı Loch’un suları yaz aylarında asla fazla ısınmıyor ve kış aylarında fazla soğumuyor. Loch Gölü asla donmuyor. Kışın nispeten ılık olan sular daha soğuk olan havayla çarpışıp suyun üzerinde beklenmedik ılgınlar oluşturuyor. Yazın ileri döneminde esen rüzgârlar suyun yüzeyindeki daha az yoğun ve daha ılık katmanla birleşince Seyş adı verilen sıradışı bir etki uyandırabiliyor. Kırmızı sıcak katmanın daha soğuk olan mavi katmanla birleşmesiyle oluşuyor. Bu karışma süreci rüzgârın etkisiyle başlıyor ve ilerleyen yüzeydeki suları Loch üzerinde hareket ettiren bir sualtı dalgası oluşturuyor. Sıcak katman aşağıdaki soğuk katmanın üzerinden geçerken oluşan bu tahtevarelli hareketi insan gözü tarafından nerdeyse görülemez niteliktedir. Üst katmanın boylu boyunca Loch’u aşması yaklaşık 30 saat alıyor. Öbür uca ulaştığında kıyıya çarpıp geri dönüyor ve bu sefer rüzgâra karşı yol alıyor. Suyun üst katmanı tarafından taşınan bir kütük rüzgâra karşı yüzüyormuş gibi görünüyor. Bu eşsiz görüntüler bir seyşe takılmış olan kütüğün yüzüşünü net bir şekilde gösteriyor. Öyleyse Loch Ness’de bir nesne görüp ahh o bir kütük diyip derken onun rüzgâra karşı hareket ettiğini görüyoruz. Bir anda mantıksal olarak bunun rüzgâra karşı hareket edebildiğine göre yüzdüğü yani canlı olduğu sonucuna varıyoruz. Shine kütüklerin ve su üzerinde giden başka şeylerin görünüş itibariyle canlıymış gibi hareket etmesinin birçok yanlış canavar görme raporuna yol açtığına inanıyor. Kütükler altı ayrı nehirden Loc’a taşınıyor ve Legmiv rakımı adındaki sualtı rakımı sayesinde merkeze doğru hareket ediyor. Bundan sonra kütük bir seyş tarafından alınıp rüzgârın aksi istikametinde götürülecek konuma getiriliyor. Peki insanlar hareket eden bir kütüğü gerçekten bir canavar sanabilir mi? Bu teoriyi test etmenin bir yolu bir kütüğü uzunca bir ipe bağlayıp suda çekmek. Canavar görenlerin birçoğu su üzerine çıkan sırtlardan bahsediyor,  bazıları ise kafalar ve boyunlardan. Bu test için Adrian Shine rastgele bir kütük seçiyor. Doğru bir ışıkla ve sudaki çalkantıyla Loch Ness canavarımız tüm heybetiyle yüzüyor. Günümüzde canavar gördüğünü söyleyenler yüzen hayvanları tekne dalgalarını büyük balıkları veya kütükleri görüyor olabilir; fakat yinede efsane yıllardır gücünü koruyor. Akdeniz Jeolojisi uzmanı İtalyan Dr. Licardi Lochtaki eski canavar görme olaylarını açıklamak için başka bir teori geliştirdi. Bunun daha alışılmadık bir kaynaktan depremlerden geliyor olabileceğini düşünüyo. Luicipi Cardi Lochness canavarı efsanesinin temellerini sismik aktivitenin yüzeyde bir canavar sanılabilecek çalkantılara yol açabiliceğini söylüyor. Licardi tarihi Yunan tapınaklarını inceliyor ve Mitolojide Yunan, İskoç veya başka bir yerin mitolojisinde göze çarpandan çok daha fazlası olabileceğini düşünüyor. Mitolojide tanımlanan birçok yetkinin güçlü depremlerin yarattığı etkilere benzediğini görebiliriz. Licardi teorilerinin yalnızca tarihi Akdeniz yörelerine değil aynı zamanda suya ilişkin efsanelere de uygulanabileceğini düşünüyor. Bazı jeologlar 1991 de Guatalaman da yaşanan bir depremin onun bu teorisine destek verecek kanıtlar sunduğuna inanıyor. Tarihi maya medeniyetine dair kanıtlar arayan bilim adamları yakınlardaki bir gölde çalkantılara yol açan bir depreme tanık oldular. Sismik şok yerel efsanelerde sözü edilen yılanlara yakın benzerlikler gösteren bir dalga oluşumu meydana getirir. Licardi Loch Ness’deki canavar görme olaylarına benzer sismik aktivitelerinin yol açmış olabileceğini düşünüyor. Loch Ness 400 milyon önce İskoçya’yı meydana getiren kıtaların çarpışmasıyla oluşan büyük len hattının tam üzerinde bulunuyor. Fakat suda bir çalkantıya yol açtığı kayıtlara geçen tek deprem 200 seneden fazla zaman önce Loch Ness’de büyük bir depremle sarsıldığında oldu. O depremin merkezi 1000 milden fazla uzaklıktaki Lizbon Portekiz’deydi. Raporlar yaklaşık bir metre boyundaki bir dalganın Loch üzerinde hareket ettiğini belirtiyor. İngiliz Jeolojik Tetkik Enstitüsünün baş sismologu Login Masın bu teoriye şüpheyle yaklaşıyor.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1-Loch Ness canavarının güçlenmesine yardımcı olan canlılar hangileridir.

2-Loch Ness Gölü canavarı efsane mi? Gerçek mi? Uzmanlar bu konuda ne diyor.

3-Su altında oluşan seşlerin kütüklerin gizemli, iri, hörgüçlü yaratıklar gibi görünmesine neden olan nedir.

4-Loch Ness üzerinde canavar görme olaylarının çoğunun doğal feromenler olabileceği nasıl kanıtlandı.

5-İngiliz Jeolojik Tetkik Enstitüsünün baş sismologu Loch Ness efsanesi teorisine nasıl yaklaşıyor.

6-Loch Ness araştırmacısı Adrian Shine Loch’taki göz yanılma faktörünün ne olduğunu savunuyor.

7-Psikolog ve yanılsama uzmanı Helen Ross bu efsaneyi nasıl tanımlamıştır.

8-Loch Ness canavarını nasıl efsaneleşti.

 

                                                                         Tülay KORKMAZ EĞİTİM BİYOLOJİ 5. SINIF