Adem AS Kimdir? İlk Genetik Potansiyel Atamız Kimdir? Sorularının Olası Bilimsel Açıklaması. Y Kromozomu Özelliklerine Göre Erkeklerin Soy Ağacı 45'

   

  İncil ona derki Âdem hepimizin babası olan adam. Kutsal kitap ve bilimin kesişen yollarında Âdem’e Ulaşmak için büyük çaba gösterilmektedir. Hepimizin babası olan adam şimdi genetik bilimi bilimsel bir Âdeme işaret ediyor. DNA’mızdaki mikroskobik ipuçları yeryüzündeki her insanı bir adama bir ortak ataya bağlıyor. Bunu nasıl olabileceğini anlamak için bilimsel Âdemin kayıp cenneti keşfedilmeli. Dünyasına girilmeli ve gözlerinin içine bakmalıyız. Kutsal kitap ve bilimin kesişen yollarında Âdemi aramak için yola çıkıyoruz. Çok farklı görünüyoruz. Hepimizin birbiri ile olan ilişkisi imkânsız olarak görülüyor.6 milyar insanın da hepsinin aynı atayı paylaştığına inanmak zor Yine de dünyanın büyük dinlerinden ucu Hıristiyanlık İslam ve Yahudilikte bir adamın hepimizin babası olduğuna inanılıyor. Bu da Âdemi dünyanın yarısından fazlasını anahtar figür yapıyor. Artık bilim genetik Âdemi bulmak için bir fırsat sunuyor. DNA sı bugün yeryüzünde yaşayan bir insan için tek bir ata. Eskimolardan amazon yerlilerine çöl göçebelerinden iş adamlarına kadar herkes bu DNA ‘yı taşıyor. Mutasyonları gösteriyor. Bu hepsinin bir tek adamdan ortaya geldiğini belirtiyor. Orta Asyalı bir süper atadan ama o kimdi? Diğer genetik dedektifleri ipuçlarını bir araya getiriyor. Mutasyonlar bir yerin etrafında toplanıyor. İpuçları bir adamı işaret ediyor; Cengiz Han. Bir zincir nasıl çözülür? Genetik bir zaman makinesi ile bu mümkündür? Genetik yapımızın değişmeyen kodu Y Kromozomudur. Y kromozomu dünyadaki herkesin soy bağını ortaya çıkarabilir. Yanaktan alınan basit bir doku örneği ile bu araştırma yapılabilir. İşte Wells de 16 milyon insanın kuzen olduğunu böyle öğrendi. Y kromozomların hepside aynı Bilimsel Âdem i bulmak için milyarların peşinde düşmek gerekiyor. Kutsal kitap Âdem (a.s)  in fiziksel tarifini vermiyor. Topraktan yaratıldığını belirtiyor. Etiyop kraliyet ailesi Hz. Süleyman’ın soyundan geldiklerini belirtmektedirler. National Geographicle birlikte çalışan bilim adamı Wells erkeklerin yanak hücrelerinde aldığı örneklerle bilimsel Âdem’in izini sürüyor. Avustralya yerlileri Aborjinlerden Afrika yerlilerine kadar birçok insana ulaşıyor. Orta Asya’dan Güney Afrika ve Sibirya’ya yolculuk yapılmıştır. Amerikan’ın 3.Başkanı Thomas Jefferson’ın zenci torunları olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Ayrıca soyunun Fenike’ye dayandığı görülmektedir. Fosil kalıntıları İnsanlığın doğduğu yer olarak üç bölgeyi işaret ediyor. Asya, Orta Doğu ve Afrika’dır. Üçünün ortak noktası olarak Kenya yakınlardaki Pate adası. Y Kromozomunda M–168 nolu mutasyonu 3 milyar erkekte bulunmaktadır. M.168 Âdem (a.s.) ın atasıdır. Bilimsel Âdem’e ulaşılmıştır. Vatanı Afrika’dır.Yaklaşık60.000 Yıl önce doğduğu tespit ediliyor. Âdem’in bir görünüme ve ruha sahip olabileceğini ortaya çıkarıyor.

  İnsanı kendi suretimizde yaratalım. İncil ona âdem der. Hepimizin babası olan adam, şimdi genetik bilimi bilimsel bir Ademe işaret eder. DNA’ deki mikroskobik ipuçları yeryüzündeki her insanı ortak bir ataya bağlıyor. Bunun nasıl olduğunu anlamak için bilimsel Âdemin kayıp cennetini keşfetmeli, dünyasına girmeli ve gözlerinin içine bakmalıyız. Kutsal kitap ve bilimin beklenmedik bir şekilde kesişen yollarda aramak için yola çıkıyoruz. Çok farklı görünüyoruz. Hepimizin birbiriyle ilişkili olduğu fikri imkânsız görünüyor. Altı milyar insanın hepsinin aynı atayı paylaştığına inanmak zordur. Dünyanın üç büyük dini, İslamiyet, Yahudilik ve Hıristiyanlıkta, bir adamın hepimizin atası olduğuna inanılıyor. Buda ademi dünyanın yarısından fazlasızında anahtar bir figür yapıyor. Artık bilimin genetik ademi bulması için bir fırsat sürüyor. Ortak atanın DNA ‘sı her bir insanda yaşıyor. Nesiller boyu uzanan bir DNA zincirini nasıl çözersiniz? İnsanlığın soy ağacının ta köklerine kadar uzanan bir zincirdir.  Genetikçiler geçmişteki DNA’nın izini sürmek için genetik zaman aracını geliştirdiler.  Tarihteki en büyük savaşçılardan biri,  amerikanın kurucu babalarından biri hatta suyunun kutsal kitaptaki eski bir kraldan geldiğini söyleyen bir Etiyopya prensi, bu adamların bilimsel ademle bağlantıları ne olabilir. Y korumuzu bugünün insanını ortak ataya bağlar. Genetik alanında çalışmalar yapan bir bilim adamı araştırmasında bir gurup Moğol göçmenini araştırıyor. Bu göçmenler kendilerinin Cengiz hanın akrabaları olduklarını söylüyorlar. Moğolistan da çoğu insan, Cengiz hanla akraba olduklarını söylüyorlar. Bilim adamı, bu göçmenlerin yanak hücrelerini almış ve inceleme sonucunda bu gurubun bazı üyelerinin Cengiz hanla akraba oldukları ortaya çıkmıştır. Süleyman İsraillin üçüncü kralı bugün bile doğrudan Süleyman’ın soyundan geldiğini iddia eden insanlar var. Etiyopya kraliyet ailesinin bu iddiası doğruysa, kutsal kitaba göre ademin soyuyla birleşiyor. Etiyopya kraliyet ailesinden birinin yanak hücresi alınarak yapılan inceleme sonucunda, ortaya çıkan sonuçlar umutları boşa çıkarıyor. Kraliyet ailesinin Ortadoğu kökenli olduğu gösteriyor ama yeterli değildir. İbranicede adem insan demektir bu anlayışla ademin herkes olduğudur. Bilim adamı Kenya’nın pati adasında yaptığı çalışmalar sonucunda elde ettiği numuneler yeni bir şeye işaret ediyor. M168 denilen mutasyon hepsinde var dünya üzerindeki erkeklerin hepsi bu mutasyonu paylaşıyor.  Buda tek atadan geldiğimizin bir kanıtıdır. Bilim adamı ademin altmış bin yıl önce doğduğuna inanıyor. Ademin ilk modern insan olabileceğinden bahsediliyor. Kutsabeler şaşırtıcı bir şekilde bize ademin nasıl konuştuğunu gösterebilir onlar dünyadaki en karmaşık dili konuşuyorlar. modern dillerden çok daha komplike ve uzun süre var olduklarını gösterir. İngilizcede otuz farklı ses var kutsabelerde yüz farklı ses vardır. Kutsabeler bize ademin nasıl konuştuğunu gösterebilir. Araştırmalar sonucunda bilimsel ademin yüzü yapıldı ailesinin doğu Afrika’dan ayrıldığını öğrenildi.  Sadece ademin soyu ayakta kaldı. Bu dinden bahsedilen adem değil bilimsel ademin hikayesidir.

   

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır:

S1. Genetik açıdan Y koromuzu önemi nedir?

S2. Genetik açıdan insanı eşsiz kılan nedir?

S3. Cengiz hanın tarihteki yeri nedir?

S4. Ortak atadan gelme gerçeğinin, bilimsel ispatı hangi biyolojik yapının izahı ile elde edilir?

S5. Mutasyonlar bilimsel atanın keşfinde ne anlam ifade ediyor?

S6. Soy ağacının izini sürmek nasıl mümkün hale gelir?

S7. Cenografik projenin insanlık için kazanımları nelerdir?

S8. Bilimsel Ademin vatanı neresidir?
S9. Y Kromozomun en büyük özelliği nedir?
S10.Cengiz Han hangi coğrafyada yaşamıştır?
S11.Y kromozomu testi vücuttaki hangi bölgedeki hücreler üstünde yapılır?
S12.İnsanlığın kökeni hangi kıtadır?
S13.Bilimsel Âdem ne zaman doğmuştur?
S14.Dünyada insanlar açısından biyolojik çeşitliliği en fazla olan yerleşim yeri?