MAYALARDA GÜNEŞE İNSAN KURBAN ETME VE İSPANYOL VAHŞETİ  ( 45Dk )

FİLMİN ÖZETİ

 

 

 

   Piskopos Landa kendi görüşüne göre şeytanı öldürdüğünü sanıyordu. Landa’nın geçmişi silmelerine rağmen mucize eseri dört el yazması kitap kurtulmuştu. Araştırmacılar, bu kitaplar sayesinde karmaşık matematik  sistemini çözebilmişlerdi. Mayalar gece gökyüzünün hareketini binlerce yıl geçmişe ve binlerce yıl geleceğe kadar hesaplayabiliyorlardı. Mayalara göre dünyanın şu andaki yaratım döngüsü 23 Aralık 2012 yılında sona erecekti.  Günümüzde onların varisçilerinin çoğu korkuyla o günü beklemektedir. Maya Ülkesi, M.Ö 1000 yılında kurulmuş olmalıydı.  3000 yıldır yaşıyorlar.

      Mayalar toprağa çok derinden bağlıydılar. Yüzyıllar sonra bazıları hala bazı inanışlar devam etmektedir.  Maya Mitolojisine göre; tanrılar insanı mısırı ve kanı karıştırarak yaratmıştı. Kan Maya hayatının havanı, mısır ise devam kaynağı haline gelmiştir. Günümüzde de mısır Mayaların en önemli besin kaynağıdır. Aynı zamanda mısıra geleneksel saygı gösterirler.  Çiftçi olan Mayalar, güneşe, rüzgara, yağmura taparlardı. Onlara göre kan, tanrının kendisinden gelirdi ve insanların kanında bir hediye olarak akardı. Kanı tıpkı tanrılara kan borcunu öder gibi geri veriyorlardı.  Bunu da insan kanı vererek yapıyorlardı.  Kan Maya halkının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu bir töreni tamamlayacak şekilde bir maddeydi. Törenler bu sayede kutsal ve gerçek hale geliyordu. Kan ayrıca kraliyet gücünü elinde tutmak için ödenen bir bedeldi. Bu bedeli ödemekle görevli kişi ise; Kraldı.  Özel durumlarda Kralın penisinin üst derisini yarıp buradan akan kanları kağıt parçasının üzerine akıtması gerekiyordu.  Daha sonra bu kağıt parçaları yakılıyordu. Çıkan dumanın tanrıları uyandırdığına inanılıyordu. Böylece kral onlarla temas kurabiliyordu. 

        Geçmişlerinden yüzyıllardır yüz yıllardır ayrı kalan Mayalar, 3000 Yıllık geçmişine sahip çıkmak istiyor. Çoğu antik dillerini konuşmak istiyor. Mayaların yaşamı dramatik bir şekilde değişmiş olabilir. Ama bunlar tarihleri antik çağlara dayanan insanlar… Bir zamanlar bu topraklarda gelişen uygarlığın sesleri yankılandı. Bir şey onları bir zamanlar muhteşem yerleri olan orman içindeki şehirlerinden uzaklaştırdı ve tarihlerine sahip çıkmalarına engel oldu. Hiçbir şey sonsuza kadar var olamaz, her savaşı kazanmış Uygarlık gelip geçicidir.

Mayalar hakkında en çok bilinen şey, insan kurban etme törenleridir. Bölgeye gelen İspanyollar, Mayaların bu geleneklerini görünce, dehşete kapılmışlar ve buna bir anlam verememişlerdir. Mayalara göre, Tanrı her daim sinirlidir ve gazabını hiçbir zaman geciktirmez. İnsanlara acı çektirmek ve onları cezalandırmak için çok büyük bir isteğe sahiptir. Ayrıca güneş de her gün doğması için kendisine kurban verilmesini istemektedir. Bu sebeplerden dolayı Mayalar, kendilerini her gün Tanrı'ya ve güneşe kurban vermek zorunda hissetmişlerdir. Bunu da hiçbir zaman aksatmadan yapmışlardır.

 

Mayalar, savaş sırasında düşmanlarını öldürmeyip, esir almaya çok büyük özen gösteriyorlardı. Bunun sebebi ise, yukarıda bahsettiğimiz insan kurban etme ayinlerine her gün insan karşılamanın, nüfusu uzun vadede büyük zarara uğratacak bir uygulama olması idi. Mayalar da, savaşları bu zarardan kaçınmak için yapıyorlardı. Savaşlarda düşman savaşçılarını öldürmek yerine onları esir alıyorlar ve ileride yapacakları törenler için, bir nevi stokluyorlardı.

 

Mayaların yaptıkları tüm savaşları bu amaca indirgemek belki yanlış olur, ama savaşların amaçlarından birisinin bu olduğu bir gerçek.

Mayaların esirleri tanrıya kurban etmek için değişik yöntemleri vardı. En çok bilinen yöntem, şüphesiz tapınağın basamaklarında kurbanın kalbinin sökülmesi ile gerçekleştirilen tören biçimiydi. Ama kurban törenleri çoğu zaman daha da korkunç olurdu. Örneğin, "kana bulama töreni" gibi. Bu törende kurban bir platform üzerine iple bağlanır, eline ise kendisini savunması için bir topuz veya mızrak verilirdi. Kurbana öldürücü yaralar vermemeye özen gösterirlerdi. Çünkü bu törenin amacı, kurbanın vücuduna aldığı yüzlerce bıçak darbesi sonucu kan kaybından ölmesiydi. Kurban da kendisini ümitsizce savunurdu. Tabii ki, en sonunda vücudunda hal kalmayıp çöker ve bir kaç darbeden sonra can verirdi.

 

 

                 Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

 

 

1-Maylar neye taparlardı?

2-İspanyollrın Mayalar’la olan ilşkisi nedir?

3- Mayalar kurban törenlerinde kurbanı kimlerden seçerdi?

4-Maya krallarının mezarları…

5-Mayalrın tarihlerine nasıl yorum yapıldı?

6-Mayaların yok oluşu nasıl gerçekleşti?

7-Mayalar esirleri tanrıya nasıl kurban ederlerdi?

8-Mayalar dan önce yaşayan topluluklar…

9-Mısırın maylar için önmei nedir?

10-Mayalar da ilk zamanlarda Maya kralları cinsel organlarından neden kan akıtırlardı?    

 

                                                           Hasan ÇAPİK (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)

   

 

 

      Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da Vardır:

 

  1. Mayalar neyin sayesinde matematik sistemini çözebilmişlerdir?
  2. Maya ülkesi hangi tarihte kurulmuştur?
  3. Mayalar kaç yıldır yaşıyorlar?
  4. Mayalara göre tanrı insanları neyden yaratmıştır?
  5. Mısıra neden geleneksel bir saygı gösteriyorlar?
  6. Maya halkı kana neden önem veriyordu?
  7. Kan kim tarafından ve nasıl tanrıya sunulurdu?
  8. Kralın kan verme şekli nasıldı?