Afrika’nın Doğal Kavimlerinden Dinka’larda; Evlilik, Ölüm ve Seremoni Gelenekleri 45'


     Dinkalar Güney Sudanda yaşayan bir kabiledir. Bu kabile dünya ile ilişkisi kesilmiş bir durumdadır merkeze uzak olan bu bölgelerde eski yaşam koşulları sürdürülmektedir. Bu filmde genç bir adamın âşık olduğu bir kızla evlenmek için yaşadığı serüvenlere tanık olacağız ancak kabile kızları pahalıya mal oluyor başlık parası sığır olarak ödeniyor düğün pazarlıkları için genç adamın kabilesi çatışmalı bölgeye doğru yol alıyor. Sudanın en bereketli topraklarında yaşayan bu kabileler yıllarca iç çatışmalar ve kabileler savaşlarıyla zarar görmüş olsalar bile gündelik sorunları hep aynı kalmış ‘sığırlar’filmimizdeki bu genç adamın evlenmesi için kabilenin onayını alması gerekmektedir. Evlenmek için tüm mal varlığını kaybedebilir. Genç adamın evlilik kararı kabilede değişiklik yaratacaktır. Kabileler arasında bereketli sığır otlakları için çatışmama çıkmaması için yerel hükümet tarafından denetlenmektedir. Genellikle çatışmalar sığırlar için çıkmaktadır. Kabile çatışmalarında genellikle ateşli silahlar kullanılmaktadır. Otlaklar sürekli çatışma sebebidir ve çatışmalar yüzünden kabileler topraklarından olurlar. Dinkalarda kızlar zengin çeyiz anlamına gelir çünkü başlık paraları çok yüksektir. Bu kabile topraktan yapılmış evlerinin bahçelerinde darı ve mısır yetiştiriyorlar. Karar verme ve sığırların mülkiyeti erkeklerindir. Çocukları yetiştirmek ve evi yönetmek ise kadınlara aittir. Zor işleri erkekler geri kalan kolay işleri de kadınlar yapmaktadır. Kızlar evlendiklerinde ailenin mal varlığı da artmış olur. Genç adamın sığırları başlık parasına yetmese akrabaları ve köylülere genç sığır yardımında bulunabilirler. Genç adam sonuçta kararını vererek bir arkadaşıyla âşık olduğu kızın köyüne gider. Evlenme teklifi bir başlık pazarı teklifini başlatır. Genç adam kızı amcası ve ailenin yaşlı üyelerinden kızı ister gelinin babası toplantıda bulunmaz. Gen adan âşık olduğu kızla flört ettiği süre boyunca aile üyeleri tarafından genç adam gözlenilerek kişiliği hakkında bilgi toplandı. Bu evliliğin gerçekleşmesinde aile üyelerinin desteği çok önemli ve toplantıya katılan tüm aile üyelerinin genç adam hakkında izlenimlerini ve yorumları alınır. Kızın babası genç adam bana istediğim kadar sığır verirse bu evliliğin gerçekleşmesinden yanayım. Toplantıdan sonra aile üyeleri bu evliliğin gerçekleşmesinden yana tavır koydular. Aile üyeleri iki gün sonra tekrar toplanmak üzere ayrıldılar. Bu son toplantıda genç adamın evlilik teklifi ya kabul edilecek ya da ret edilecek. Dinka erkekleri kendileri evlendiklerinde sürüleri azalır kızları evlendiklerinde sürüleri artar. Genç adamın pazarlıktan galip çıkması için akrabalarının desteğine ihtiyacı vardır. Çünkü kızın başka bir talibi çıkmıştır ve genç adamdan daha çok sığırı vardır. Genç adam başlık parası için akrabalarının sığırına ihtiyacı var. Genç adama kimlerin yardımcı olacağını ortay çıkartmak için yarın klanda özel bir toplantı yapılacaktır. Evliliğin gerçekleşmesi için son kararı kızın anne ve babası verecektir. dinka kabilesinde aşk açıkça ifade edilemez. Genç adam ikinci kez genç kızın evine gider ve kızın ailesinin kadın üyeleriyle görüşür. Kadın akrabalarının desteği olmadan evlilik çalışmalarını sürdürmek anlamsız olur. Kadınların bu düğünün gerçekleşmesi için bize mutlaka yiyecek getirmelisin. Dinka kabilesinin kültüründe sığırların dışında damat adayının yiyecekte getirmeleri gerekir. Evlilik pazarının olumlu sonuçlanması için kadın akrabalarının kararı önemlidir. Gelinin annesi bu kararı onaylaması gerekmektedir. dinka kızları evlenecekleri kişileri seçemezler ancak âşık oldukları erkeklerle kaçabilirler. Dinka erkekleri sığırlarını uzak kamplarda saklarlar ve mal varlığını ortaya koymazlar. Toplantı sonuncunda genç adamın akrabaları yeterince destek sağlamadılar. Genç adam bu pazarlıkta yalnız kalmıştı. dinkalar sığırlarını yemek için öldürmez fakat düğünlerde bu kurala uymazlar. Genç adam için son evlilik pazarı başlıyor. Evlenme bütün klanı etkileyecektir. Toplantı sonucunda âşıkların kaderi belirlenecektir. Gelinin ailesine yapılan teklifler bir hakem tarafından yüksek sesle yapılıyor. Kadınlar pazarlığa katılmaları yasaktır. Genç adam başlık parasının altında sığırı vardır. Gelinin ailesi dört yüz sığır ister ama genç adamın yüz yirmi sığırı vardır. Genç adamın kişiliğini beğenen babalar ve anneler iki aşığın evlenmesi için yüz yirmi sığırı kabul ederek iki gencin evlenmesine izin verirler. Tüm sığırlarını kaybeden yeni çiftler. Hayatlarını devam ettirmek için mısır yetiştireceklerdir.

 

 Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntıların da vardır:

S1. Dinka’larda en kalabalık klan hangisidir?

S2. Dinka’lar kendilerine ne ad verirler?

S3.Bedenlerindeki kesikler ve işaretler ne anlam ifade eder?

S4.Saçlarını nasıl turuncuya dönüştürürler?

S5.Dinka’larda sığırlar neleri temsil eder?

S6.Dinka kızlarının dans etmedeki amaçları nelerdir?

S7.Dinka’larda kız çocukları neden önemlidir?

S8.İneklerinin daha fazla süt vermesi için neler yaparlar?