21.Yüzyılın Top Teknolojisi 45 Dakika

 

 

21.yy topları beyni ve teknolojiyi birleştiren harika silahlardır. Son derece yetkin Silikon vadisi programlarının ve tahripkar ateş gücünün bir araya getirilmesidir. Arizona’ daki Yuma deneme alanlarında test edilen bu prototip top teknolojisindeki en son aşamadır. Amerikan savunması tarafından geliştirilen Krusaydr  Silah sistemi ateşlemeyi , askerin yerini bulmayı ve mermi yüklemeyi ototmatik hale getiren yirmi bir adet bilgisayar programıyla donatılmıştır. Krusaydr top sistemi 40 ton güdümlü otomatik tahrikli 155 metrelik bir sistemdir. 50 kiloluk çelik mermileri 33 milden daha uzağa atabilme kapasitesine sahiptirler. Hedefi sadece bir metrelik bir sapma ile vururlar. Her bir mermi 150 kiloluk tahripkar bir güç yaratır. Krusaydr hedef zamanla sistemi ile donatılmıştır bu sistem bir hedef üzerine aynı anda sekiz mermi atabilmesini sağlar.  Krusaydr 13. Yüzyıldaki bir savaş tekniğinin teknoloji ile buluşmasıdır ve ölümcül şekilde yeniden dirilişidir. Çinliler 9.yy da bir borunun içine barutu sıkıştırıp içine bilye koyup pot sistemini bulanladır. Top ve barut 14. Yy başlarında Avrupa ile tanıştı. İlk topların özelliği temel bir kuşatma silahı olarak kullanılmasıdır. 13 ve14. Yy da top yapımı bilim ve sanatın gizemli bir sanatıdır. Toplar genellikle o topu yapan hükümdarın amblemi ya da nişanı ile donatılırdı. Avrupa da ilk top yapımcılar çan yapımcılarıdır çünkü meslek benzerliğinden dolayı. İlerleyen yüzyılarda savaş alanlarında demirden daha hafif olan bronz kullanıldı. 14. Yüzyıl sonunda toplar patlayan mermiler atmaya başlamıştır. Büyük topların ilk baskın rolü 1588 de İspanyol donanmasıyla ortaya çıkmıştır. Her iki tarafında yaklaşık eşit gemileri vardı fakat İspanyol donanmasının yenilgisini İngilizlerin büyük topları sayesinde olmuştur. Hareket yetenekleri yüzünden daha küçük toplar savaş alanlarındaki yerlerini aldılar.1854 yılında İngiliz hidrolik mühendisinin gaz kaçağı problemini çözmesi ile isabet oranında önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Bunu da top namlusunu daraltarak ve ısıtarak elde etmiştir. Toptan sonraki icatlardan biride fünyedir. Fünyeler ahşap tüplerdi uzunlukları 4,5 cm’di ve mermiye takılıyorlardı ve ateşlemeden hemen önce yakılıyordu. Fünye mermiyi harekete geçiriyor ve ayrıca hedef bölge üzerinde patlıyordu da  bu sorun darbeli fünye icadı ile sona ermiştir. 19.yy sonlarında toplar savaş alanlarının en önemi silahı haline gelmişlerdir. Birinci dünya savaşında topların önemli bir yeri vardır. O dönemde toplar seri üretime geçmiştir fakat seri üretilen topların isabet oranı aynı hızda artmıyordu. Dünyanın bütün ülkeleri üstünlük sağlamak için daha hızlı ve daha isabetli toplar elde etmek istiyorlardı. İsabet oranın yükselmemesinin tek nedeni geri tepme sisteminin tam olmamasından kaynaklanmasıdır. Fransız 75 diye üretilen bir geri tepme mekanizması sayesinde Fransızlar çok önemli ölçüde öne geçmişlerdir. Fransız 75 i birinci dünya savaşının ilk günlerinin standart silahıydı. Fransız  sistemini ilk çözen  Almanlar oldu ve şimdiye kadardı en büyük topları inşa ettiler.  Alman topu o kadar büyüktü ki mevziye taşımaları bir gün ve menzilini ayarlamaları da bir gün sürüyordu.  Bu büyük top yapma merakı gittikçe arttı ve ortaya Paris topu çıktı. Paris topu Alman topunun yaklaşık üç katı büyüğündeydi. Bu topun tahribatı çok büyüktü. Top yapma merakı faklı şekillerde faklı tekniklerde hızlıca ilerlemekteydi. İkinci dünya savaşında Almanya büyük topların geliştirilmesi programına devam etti. Almanların geliştirdiği top sekiz yüz milimlik bir toptu topu yerine yerleştirmek 3000 askerin 6 haftasını alıyordu. Bu topu ateşlemek için 500 askerlik bir mürettebat gerekiyordu. Bu topun komutanı olmak için general olmak gerekiyordu. Bu topun ağırlığı yaklaşık 1350 tondu. Bu top Rusya kuşatmasında kullanıldı. Bu topun işi kaleleri parçalamaktı ve görevi en iyi şekilde yerine getirdiler. Bu tahribatı uçaklarda yapabilirdi bu kadar büyük teknolojiye gerek duymaya bilirlerdi fakat alman ordusu büyüklüğü ve gösterişi her zaman sevdiği için böyle bir yolu seçti. Almanlar bununla uğraşırken müttefikler zamanlama fünyesini mükemmel hale getirdiler bu fünyeler bomba karaya 30 metre kala  patlıyordu ve daha çok alana etki ediyordu A.B.D bu fünyeleri çok iyi şekilde kullandılar.

 

Bunun sonunda A.B.D denizlerin kraliçesi lakabını Britanyadan almıştır. A.B.D ye göre uçaklar ve karadan karaya füzeler geleceğin silahları olacaktı ve sahil toplarının yerini alacaklardı. Bu öngörülen de olmuştur.  İkinci dünya savaşına son veren Japonya nın tahribatı top teknolojisindeki görüntüyü değiştirdi. Bilim insanları ve askeri yetkililer 20.yy ikinci yarısında topları en iyi nasıl kullanabileceklerini düşündüler. İkinci dünya savaşını izleyen yıllarda nükleer güç kullanımı endişe kaynağı oldu. Ellili yılların başlarında A.B.D atomik bir top geliştirmek için Amerikan atomik komisyonu ile birlikte çalıştı. Atomik ANY diye bir top icat ettiler başarılı bir talimden sonra füzelerin icadı ile diğer büyük toplar gibi müzeye kaldırıldı.  Ellili yılların başlarında genel olarak topların ve kara ordularının gereksiz olduğu düşünülmüştür. Çünkü füzeleri ateşler askerleri tehlikeden uzak tutulabileceği düşünülmüştür. Bu teknolojiye karşı Kore ve Vietnam savaşında topların bitmediği gösterilmiştir.  Vietnam da durmadan değişen cepheler yüzünden daha küçük daha hafif ve daha  hareketli toplar kullanıldı. Vietnam‘ın topraklarında savaşabilmek için A.B.D de yeni bir top geliştirdi. 1966’da M102 otomatik tahrikli 105 milimlik top  ilk kez kullanıldı. Taşıması kolay hafif ve 360 derece dönebiliyordu bu top. Mobil hafif ve isabetli toplar savaş alanlarındaki yerlerini talep ettiler. Bu süper toplar bir dünya liderinin sonunu getirdi. Bu liderin aksine A.B.D mobil hızlı bir top icat etti. Bu top günümüzde yapılan en hızlı toptur. Gelecek savaşlara kadar toplar 1813den beri topların yapıldığı aynı yerde yapılacaktır. Newyork ta. Buradaki fabrika faal tek fabrikadır. Bu fabrikanın amacı topu yapıp orda bırakıp gelmek değil askerlerini korumak için top hazırlamaktır. Gelecekte ateş gücünü desteklemek amacıyla hangi silahın daha uygun olacağını bunun roket temelli mi yoksa top temelli mi  olacağını belirleyecek olan bu yarışmada işin özünü savaşın değişen doğasını en iyi hangi sistemin destekleyeceği oluşturmaktadır.

Aşağıdaki Soruların Cevapları Filmin Ayrıntılarında Vardır.

1-      Dünyadaki en gelişkin saha top sistemi hangisidir, sistemin mantığı neye dayanır?

2-      Krusaydr ‘ın dakikada on ila oniki top atabilmesini sağlayan sistem nedir?

3-      Krusaydr ‘ın soğutma prensibi hangi araca benzer?

4-      Krusaydr hangi yüzyıldaki hangi savaş tekniğinin teknoloji ile buluşmasıdır?

5-      9.yy da barutu keşfeden kimdir?

6-      Barut’u bir boruya sıkıştırp içine demir bilye koyan kimdir?

7-      Barut ilk bulunduğunda hangi amaçla kullanılıyordu?

8-      Barut ve top Avrupa da hangi yüzyıl da  buluştu?

9-      İlk top yapımcıları kimlerdir neden?

10-   Top yapımında demirden sonra hangi madde kullanıldı?

11-   Patlayan mermiler neyden yapılıyordu ve nasıl kullanılıyordu?

12-   Potların isabetli gitmesini sağlayan nedir?

13-   Büyük topların baskın rolü ilk ne zaman ortaya çıkmıştır?

14-   Topların isabet oranını arttıran kimdir bunu nasıl gerçekleştirmiştir?

15-   Atom bombasını ilk icat eden ülke kimdir?

 Rüfhat YEŞİLBAĞDAN EĞİTİM BİYOLOJİ 4.SINIF