II.UYGULAMA;Kavram Editörü( İlişkilendir) Sanal Aracını (ConceptDraw Mindmap) Kullanmayı Öğren Uygulaması.

Amaç; öğrencinin, kavram sanal araçlarının temel gereçlerinin farzlarını kullanım alanlarını uygulamalı tanımak ve bu konudaki zihinsel ve nesnel-reflekslerini becerilerini geliştirmektir. Bu uygulamanın veriliş nedenlerinden biride özellikle materyal geliştirmede kullanılan bu  sanal aracının öğrenciye sıkıntı vermeden-sıkmadan temel-farzları gerekçeleriyle özlü-tam ve zevkli bilgi bütünlüğünü öğrenciye kazandırmaktır.  Öğrenci kavramlar ve  kavram araçlarıyla çalışmadan önce o kavramları ne amaçla/larla kullanacağını, hedefine ulaşmak için;kavramlardaki eksikleri veya ilave  edeceği düzenleme ile ilgili sonuçları saptamak ve uygulamayı sonuçlandırmak için;hangi gereçleri sırasıyla nasıl kullanacağına dair doğru karar vermek zorundadır.

Özgün Ortamda Sanal-Nesnel Araçlarla Çalışırken İzlemesi Gereken Olası Yöntem. Öğrenci Bilmediklerini Nerden? Nasıl Öğrenmeli?
1-Neyi İstediğini Tasarla ve Bil 2-Amaca ulaşmak için nelere gereksinim var? 3-Yapılacak çalışmada seçilecek araçların çalışma önceliği sırasını bil. 4-Bilmediklerini;
A-Kılavuz CD’lerden, (Size verilen
kavram araçları kılavuz bilgilerinden)
B-İnternetteki
Kavram araçları sitelerinden yararlanabilirsiniz
C-Bir bilene sor öğren (Ders hocanızdan, konunun uzmanından veya arkadaşlarınızdan…vb)
D-Deneyerek öğren çalışmaya başla.(Derste size öğretilen;bildiklerinden emekle “çorap söküğü yöntemiyle” bilmediklerini sindirerek öğren yöntemini uygulayın)
E-Aracın yardım dosyasından(help), varsa  kılavuz kitapçığından bilgi edinerek eksiğini tamamlamak ve problemini çözmek.


Önemli not;Bu çalışma sayfası sizde kalacağı için, sınavda yardımcı olması amacıyla ilgili boş yerlerine ve sayfanın arkasına;  okuyunca doğru anlayacağınız  ve  hatırlayabileceğiniz şekilde önemli cümlelerle dikkatlice ve temiz-okunaklı doldurunuz veya notlar alınz.Bu sayfa ile uygulama sınavına alınacağınız için lütfen sınava kadar kayıp etmeyiniz. Bu Sayfada Öğretilen Her Şeyinden Sorumlusunuz.

 

1. Sanal Aracını (ConceptDraw Mindmap) Sanal Aracını Aç ve Enter Tuşuna  5 kez bas Bas;sırasıyla önce  “main idea” sonra  “mavi kol” üzerin gel sağa tıkla seçenekleri tek tek incele, gör ve deneyerek ne işe yaradığını öğren. Yani bildiklerinle/den emekle “çorap söküğü yöntemiyle” bilmediklerini sindirerek öğren yöntemini uygulayın.

2.“New Branch” üzerine gel F2 tıkla; her bir kola sırasıyla;C/Document and settings/Bilgisayar adı?/Desktop(masa üstü) yada D'deki "Photoshop Öğren" klasöründeki a- film,  b-resim, c- ses, d-görüntü yaz yandaki araçlar panosunda Ampul veya Kalp İkonunu tıklayın. Sonra  işlediğiniz temaya en uygu ikonlarına tıkla. Sonra ekrandaki ikon üzerine gel sağa tıkla “Remove  Symbols”u tıkla
 

 

 

 

3. Yazdığınız yazı üzerine gel sağa tıkla/Hiperlink /Open;
I-URL autoparsin ve internet kutucuklarını işaretle,internetteki nadidem veya biyoloji web sayfalarının web adresini kopyala;FILE/URL uzun kutucuğuna Browse nin karşısına  yapıştır/past yap. OK tıkla
II-Sırasıyla
 
A- film,  B-görüntü, C- ses, D-yazı...vb yazılarının üzerine gel sağa tıkla;URL autoparsin ve Other Program Or File  kutucuklarını işaretle ;Browse’yi tıkla(En Alttaki Oka Tıkla  Dosya türü ALL Files(*..*) seç C/Document and settings/Bilgisayar adı?/Desktop(masa üstü) Yada D'de /Photoshop Öğren klasörü içinden sırasıyla;
 A- filmi yazısını imleçle seç bir filme  linki at OK tıkla,  sonra  B-görüntüyü  imleçle seç bir resime  linki at OK tıkla,   Sonra  C-sesi imleçle seç bir ses dosyasına linki at OK tıkla,  en son D-yazıyı imleçle seç bir word dosyasına  linki at OK tıkla  ,  ..vb link at
C-File/Export/HTML/ bas Belgelerime adınızla kayıt ediniz.Backgroundu tıkla rengi değiştir. OK Tıkla.,Preview bas gör, beğendinse ok

 

 

 

 

 

 

4.File /Open/Samples/Mindmapping hepsini seç (Ctrl+A)  aç amacına uygun olan hazır kavram şablonlarını izleyin  tek tek kapat.  Tekrar File /Open/Samples/Mindmapping   bir örnek seç ve aç ve Save AS/Belgelerime adınıza kayıt ediniz sonra değişikleri yapınız. 

 

Önemli Not;Belgelerime kayıt etiklerinizi mutlak siliniz.Sanal araçlar  başka sınıflar tarafından da kullanılacağı için  bu sorumluğu yerine getirmeyen öğrencinin davranışı notuna yansıtılacaktır.

Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, 2009