29.20. Yüz yılın çelişkilerini ve toplumsal anatgonistliklerini(zıtların yok ediciliği) yaşayıp 21. yüz yılı hazırlayan bilim insanları; 21. yüz yılın biliminin kanunlarını üzerine uygulayıp uygulamalarını üretirken; en az bir peygamberin toplumsal ahlaki yararı için ayetleri üzerine uygulayıp hadisleri üretirken ki mantığı kadar hassas ve dengeli şeyler üretmeli ki toplum ve doğanın uyumuna pozitif değer kazandırsın. Ayrıca bu tip bilim insanları; kendilerinin ve toplumun; ürettiklerinden yararlana bilecek seviyelere inmeli veya toplumun kendisinden/lerinden yararlanacağı dinamik mesafelerde -konumlar da bulunmayı bedensel ve zihinsel refleks haline getirmelidir. Aksini zaten batı, kuzey ve uzak doğunun bu günkü Müsrif Teknoloji , Patojen(öldüren)teknolojisi (Silah Teknolojisi) türemiştir. Önermesinin geçerliliğini eleştiriniz.

 

C 29.Bilim 20.yy’ ın hatalarını yapmamalı. Kendisini dönemin siyasi yetkilerine kullandırmamalı (evrim teorisi).Halka mesafeli davranmamalı, hep bir etkileşim içinde bulunmalı. Yudum GÜRER

C 29:Bilim insanı eğer bir peygamber gibi dikkatli olursa hayat gerçekten güzel olur. Berna AYIN

C 29. Bugüne kadar var olan yeraltı kaynaklarını (petrol, kömür, maden vb…) kullanarak hayatımızı kolay yaşanır hale getirdik. Bu yeraltı zenginliklerimiz artık tükenme noktasına geldi ve artık yeni teknolojiler kullanarak yeni kaynaklar üretilmeli ve bu ölçüde gelecek nesillere yararlı miraslar bırakmalıyız. Özden CALP

C 29:Katılıyorum Kamuran BALYEN

C 29. Doğru bir önerme olduğundan eleştirilecek bir yönünü göremiyorum. Yakup EKİNCİ

C 29. Bir bilim adamı toplumun seviyesine inmek zorunda değildir. Birçok matematikçinin, fizikçinin teorileri, denklemleri toplumu zamanında anlaşılamamış sonraki dönemlerde değerleri ortaya çıkmıştır. Muharrem Polat

C.29:Bilim insanımız daima reklam peşindedir hani daha bulamadığı bir şeyin uygulanabilirliğide bence biraz saçma olur ancak bulan insanımızda bunu kendisinde veya başkasında nasıl faaliyete geçirir onun arayışı içerisinde değildir. Peygamber örneği de nitekim o insanın güzel ahlak ve vasıflarına dayanır onun gibi olmak mükemmel olabilmektir. Caner ÖZDEMİR

C 29. Doğru bir tespit eleştiremiyorum. Mizbah KARATAŞ

C 29.Bir bilim adamı problemi kendi üstüne uygulamazsa problemi iyi algılayamayacağı için geçerli bir çözüm bulamaz. Süleyman SENEM

C 29.Bilim insanı ürettiğini toplumların yararlanabileceği bir mesafeye koymalıdır eğer bu mesafeyi koyamazsa bugün ortadoğuda uygulanan patojen teknolojilerin artmasına neden olur. Ferhat ÇENBER

C 29. İnsanları güzel ahlaka ulaştırarak hassas ve dengeli şeyler üreterek doğanın yapısını bozmadan değer kazandırmalıyız. Aksi takdirde patojen teknolojiyi destekleriz. Emine YARBA

C 29.21.yüzyılın bilim insanının yapması gerekenlerden biri de bilimi insanlığın faydasına sunmasıdır. Bu sunuş çevresindeki, toplumdaki ve diğer toplumların anlayış düzeyinde olması en önemli düsturudur. Bilim insanı kendisini fildişi kubbesine hapsedip toplumdan soyutlanamaz. Selçuk İNCE

C 29.Zaten her konuda hassas davranılmalı ki her işten bir verim alınsın…. Bence bilimin çaptırılmaması için hassas davranmak şart. Ayşegül CAN

C 29 21.y.y. bilim adamları Peygamber Efendimiz(s.a.s) e ait hadisler gibi ya da ayetler gibi hassas ve dengeli şeyler üretemezler. Onlar bundan doğu ile batı arasındaki mesafe kadar uzaktırlar ama o kutsal düsturlar doğrultusunda hareket etmeleri çok daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Hatice KAPLAN

C 29. Önermeye katılıyorum ama günümüzün bilim adamlarının bu hassasiyette olmadıklarını düşünüyorum. Kübra Sivri

C 29. Bilim insanlığa yararlı çalışmalar yaparken bunlara insanların inandıkları dinlerine ters düşmeyecek şekilde tasarlamak zorundadırlar. Bunları insanlara aktarırken bunu onların anlayabileceği bir seviyeye indirgeyerek onlara aktarmak gerekmektedir. Aksi taktirde halkın bilim insanlarından yararlı bir şekilde faydalanması mümkün olmayacak ve çeşitli teknoloji ürünleri ölüm silahları haline gelecektir. Erdoğan AKÇİÇEK

C-29)Eleştirmeye lüzum yoktur. Aynen katılıyorum. . Ramazan BORAN

C.29.Doğrudur. Bir bilim adamı bir icat yaparken bu icadının topluma yarar ve zararlarını çok iyi analiz etmeli. İHSAN YILDIZ

C 29.Gerçek bilim insanları bilimle,gerçek din adamları da din ile ilgilenseler ve yaptıkları işlerde dürüst davransalar belki de bir sorun çıkmaz.iki konu birbiriyle direk ilişkili değildir.Netice de din dogmatik sonuçlar üzerine kurulurken pozitif bilimler için böyle bir şey söz konusu olamaz,gelişmeye ve yeniliğe son derece açıktır.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 29. 20. yüzyıl insanlığın ençok çelişkiye ve fikir ayrılıpına düştüğü dönemdir, bunuda milletlerin elindeki teknolojinin çok mesafeli olması birsürü şiddetli  savaşı getirmiştir. İnsan ne kadar çok düşünür ve konuşursa okadar çok fikir ayrılığı çıkıyor aslında bu devirde daha çok ama nükleer savaşların çıkmamasının sebebi artık herkezin teknolojisi birbirine yakın ve insan artık kendi yapabileceklerinden korkar olmuş. M. Akif TİRYAKİOĞLU