Kinetik enerji KE = mc2m0c2 olarak ifade edilir. Görelilik formüllerinde, ifadenin altında 0 olursa değer klasik değerli, normal yazılırsa göreli değerlidir. Mesela m0 sabit kütle, m ise göreli kütledir.

Bu KE ifadesi KE=mc^2-\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}c^2=mc^2-\frac{m_0c}{\sqrt{c^2-v^2}}ile eşdeğerdir.

Eşitliğe momentum (momentum=p, göreli momentum \frac{m_0v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}olmak üzere) da eklenirse;

E^2=m_0^2c^4+p^2c^2olur. O da E=\sqrt{m_0^2c^4+p^2c^2}'ye eşittir. E=mc2 eşitliği, p=0 olduğunda geçerlidir.

Enerjiye fotonlardan bahsedilirken çokça kullanılan pc ifadesinden bakınca ilginç bir sonuca ulaşılır. Fakat ilginç olan, bulduktan hemen sonra zaten ışık hızı (c) sabit olduğundan E=mc2'nin buna işaret ettiğinin anlaşılmasıdır. Bu ifadeye şu şekilde ulaşılabilir.

E=\sqrt{m_0^2c^4+p^2c^2}eşitliği için pc pc=\sqrt{p_0^2-m_0^2c^4}'e eşittir. Eşitliğin karesini alınca,

p^2c^2=\frac{m_0^2v^2c^2}{1-\frac{v^2}{c^'}}=\frac{m_0^2\frac{v^2}{c^2}c^4}{1-\frac{v^2}{c^2}}'ye ulaşılır.

Kısa bir hesaptan sonra, sonuca ulaşılır:

p^2c^2=\frac{m_0^2c^4[\frac{v^2}{c^2}-1]}{1-\frac{v^2}{c^2}}=\frac{m_0^2c^4}{1-\frac{v^2}{c^2}}=-m_0^2c^4+m^2c^4=(mc^2)^2 \Rightarrow E=pc

Fotonlar için E=pc geçerlidir.